RIJNCONSULT ONDERWIJS EN ICT – NXT

Nieuws en trends uit het veld. Lees verder…

425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid

Mediawijsheid / 22.03.2019

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Het bedrag is ruim 35 miljoen hoger dan in de periode 2015-2019 en wordt onder andere ingezet om digitale vaardigheden te verbeteren en om kinderen en jongeren met een taalachterstand sneller te helpen.

Scholen goed op weg met informatiebeveiliging

Privacy / 21.03.2019

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn al enige tijd bezig om aan deze nieuwe privacywetgeving te voldoen.

Pilotscholen Technologie & Toepassing gezocht

Technologie / 20.03.2019

Het pilotprogramma Technology & Toepassing wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen. Scholen die vanaf het schooljaar 2019-2020 willen meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing kunnen zich tot en met vrijdag 5 april inschrijven.

Pabo bereidt zich voor op wetenschap

Onderwijsplannen / 20.02.2019

Pabo-studenten enthousiasmeren voor wetenschap en technologie en dit toe te passen in de klas. Daartoe kwamen zo’n honderd 2e-jaars pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede naar het Senior Science Lab op Wageningen Campus.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?

Management kracht

Programma en
projectmanagement

Training en scholing

Strategie en
organisatie

Privacy, security en ICT

Mediawijsheid

Inkoop, aanbesteden
en leermiddelen

Applicatie, cloud
en infrastructuur

Virtual reality

ONZE KLANTEN, AANSPREKENDE CASES

Scholengroep Bergen op Zoom (SGBOZ)

Een mooi praktijkvoorbeeld hoe nieuwe technologieën zoals VR op een pragmatische manier in het onderwijs worden toegepast. Docenten en leerlingen ontwikkelen hierbij nieuwe (21ste eeuwse) vaardigheden.

Bekijk
Lentiz Onderwijsgroep

Breng ICT in kaart en geef strategisch advies met een verbeterplan.

Bekijk
Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Hoe het beroepsonderwijs in West-Brabant samen met gemeenten en bedrijven komen tot een regionale beroepsonderwijsagenda.

Bekijk
De Rede

Aan de slag met de kwaliteitsverbetering op de afdeling VMBO-LWOO van Scholengemeenschap De Rede.

Bekijk
Ons Middelbaar Onderwijs

We gaven tijdelijk invulling aan de (nieuwe) functie van strategisch adviseur Onderwijs en ICT, tevens lid van de kernstaf, op het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg.

Bekijk
PO Raad

Drie Rijnconsult-adviseurs hebben zo’n 300 vraagverhelderingsgesprekken gevoerd met schoolbesturen. De resultaten zijn geanalyseerd en worden door de PO-raad gebruikt om noodzakelijke acties te ondernemen om de implementatie van het gepersonaliseerd leren beter te realiseren.

Bekijk

PROFESSIONELE AANPAK, MENSELIJKE BENADERING

We zoeken collega’s

Nieuwsgierig?

Rijnconsult Onderwijs en ICT

T  +31 30 298 42 50
E  ad.verbogt@rijnconsultonderwijsict.nl

Courtyard Building
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht