Samenwerking onderwijs en werkveld verbeteren

Onderwijsplannen / 28.11.2018

Minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft deze week in Breda het eerste exemplaar van de Regionale Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant in ontvangst genomen. De economie groeit, maar de bedrijven kunnen geen mensen krijgen. Ook in West-Brabant. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben daarom in deze regio de handen ineengeslagen en onder leiding van programmamanager Ad Verbogt van Rijnconsult Onderwijs en ICT een gezamenlijk aanpak geformuleerd om tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsveld te komen. De minister roemde tijdens haar bezoek op 26 november de gezamenlijke aanpak. “Brabant mag hier trots op zijn”, zo lezen wij in BN de Stem. “Dit is een voorbeeld voor andere regio’s. De arbeidmarkt biedt heel veel kansen, maar er zijn ook nog heel veel knelpunten. De wisselwerking tussen alle partijen kan voor oplossingen zorgen.”

Read More >>

Internet lijkt ongelijkheid te versterken

Mediawijsheid / 27.11.2018

Uit een zojuist verschenen rapport van de Universiteit van Twente blijkt dat ouderen, laagopgeleiden, mensen met een lager inkomen en in mindere mate vrouwen een lagere attitude en motivatie, minder goede apparatuur om te internetten, een lager niveau van vaardigheden en een beperkter gebruik van internet hebben. Helaas geldt wederom dat het deel van de bevolking dat in potentie het meeste van internetgebruik zou kunnen profiteren, er het slechtste voor staat. Laagopgeleiden of mensen met een lager inkomen hebben minder kans om uitkomsten in relatie tot werk of educatie te behalen in vergelijking tot hoogopgeleiden of mensen uit hogere inkomensgroepen. Internet versterkt volgens de onderzoekers de bestaande vormen van ongelijkheid alleen maar. Hoe meer middelen iemand tot zijn beschikking heeft, hoe meer internet oplevert. Hoe minder middelen beschikbaar, hoe kleiner de bijdrage aan iemands welzijn. Als we hier niets aan doen, worden mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren steeds verder gemarginaliseerd.
Read More >>

Vaart maken met digitalisering

Onderwijsplannen / 26.11.2018

Het faciliteren en professionaliseren van docenten, de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, naar digitale (open) leermiddelen en evidence-based onderwijsinnovatie met ict. Dit zijn de pijlers in het nieuwe Versnellingsplan Onderwijsinnovatie. Hierin werken veertig hogescholen en universiteiten samen met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en ict-samenwerkingsorganisatie Surf aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Binnen het plan zijn acht versnellingszones vastgesteld. De eerste is het ‘faciliteren en professionaliseren van docenten’. Hierbij benadrukken de schrijvers dat docenten ondersteuning nodig hebben van specialisten op gebieden als online-didactiek, design gericht op instructies, video en sociale media. De tweede zone betreft het ‘verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt.’ De auteurs: “De digitale vaardigheden van onze afgestudeerden kunnen beter. Het gaat daarbij om basis-ict-kennis, informatievaardigheid en computervaardigheden.” Dit is te bereiken door in gesprek te gaan met de arbeidsmarkt, docenten, onderwijsdirecteuren en decanen over welke digitale vaardigheden voor welke opleiding relevant zijn en hoe deze zijn op te nemen in de curricula.
Read More >>

‘Niemand vraagt straks meer om een diploma’

Onderwijsplannen / 09.11.2018

Een diploma? Hopeloos ouderwets. Bij grote bedrijven als Google, Apple en Bank of America heb je geen papiertje meer nodig om er te kunnen werken. Afrekenen met de ‘diplomacracy’, het is een van de vraagstukken waar een hogeschool als Avans zich serieus over buigt, aldus een artikel in het AD. Volgens bestuursvoorzitter Paul Rüpp beraamt Avans zich erop hoe daarop in te spelen. “Nu is onze organisatie nog niet daarop ingericht. Alles draait om het behalen van een diploma. Dat kunnen we niet zomaar loslaten, het is immers een voorwaarde vanuit het ministerie. Maar we kijken wel hoe we in het toekomst ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. Zijn we flexibel genoeg?” Op de kortere termijn kijkt Avans hoe de kant-en-klare opleidingen opgeknipt kunnen worden in meerdere blokken. Bij onze deeltijdopleidingen gebeurt dat al. Een student bepaalt welke blokken hij wil volgen en stelt op die manier zijn eigen studie samen. “Van aanbod- naar vraaggericht”, zegt Rüpp.

Read More >>

Leer zoveel je wilt voor een vaste prijs

Leermiddelen / 08.11.2018

BUKU is een streamingdienst voor studieboeken waarmee je altijd en overal op elk apparaat beschikt over je leerstof. Alle content is digitaal toegankelijk voor een vast bedrag per maand en je hebt onbeperkt toegang. Met Suriname als showcase moet BUKU binnenkort ook de standaard worden in Nederland. Buku is het Indonesische woord voor boek. Je spreekt het uit als ‘boekoe’. Lekker kort en, belangrijker, in iedere taal uit te spreken. Want de uitgever wil een wereldwijd educatief platform te worden, mét een duurzaam verdienmodel voor uitgevers. BUKU is all you can read voor een vaste maandprijs. Het abonnement geeft je het recht om alle boeken op het platform te gebruiken. Dat kostte eerst 25 euro per maand, maar vanwege de verlaging van het btw-tarief straks 20. Daarvan gaat 15 euro naar de uitgever. “Met BUKU slaan we drie vliegen in een klap”, zo verklaren de initiatiefnemers. “Studenten hoeven minder boeken te kopen, uitgevers hebben een nieuwe verdienmodel, maar de grote winnaar is volgens de initiatiefnemers het milieu. Nu verdwijnen elk jaar honderdduizenden niet of nauwelijks gelezen boeken bij het oud papier.”
Read More >>

Online leren in een swipe- & scrollcultuur

Leermiddelen / 07.11.2018

In deze tijd van korte aandachtsspanne is microlearning een populaire en krachtige vorm van online leren. Microlearning is een manier om lesstof aan te bieden in kleine, hapklare brokken. Een leereenheid, ook wel nugget genoemd, vraagt vaak minder dan vijf minuten qua tijdsbesteding. De term microlearning wordt gebruikt in het domein van e-learning en bestaat uit relatief kleine leereenheden en kortetermijnleeractiviteiten in onderwijs en opleiding. De vorm verschilt: samenvattingen van artikelen, infographics, slides, quizzen, polls, video’s, links of afbeeldingen. Gewoonlijk zal een leereenheid tussen de twee tot vijf minuten duren en een specifieke leerdoel dienen. Vaak via mobiel, tablet of social media. Dat leren blijft niet beperkt tot cursisten en studenten. Je kunt microlearning heel breed toepassen. De Leyden Academy on Vitality and Ageing doet onderzoek naar veroudering en vitaliteit, experimenteert sinds kort ook met microlearning. Jaarlijks slikken we in Nederland met elkaar negen miljard medicijnen. Dat is per persoon gemiddeld 500 pillen per jaar, bij ouderen zelfs drie keer zoveel. We kunnen veel gezonder oud worden, met minder pillen en vervelende bijwerkingen, en tegen aanzienlijk lagere kosten, zo verkondigen zij op onderstaand videokanaal.
Read More >>

Smartphone is uitstekend leermiddel

Leermiddelen / 20.09.2018

Voortaan wandelen in Frankrijk alle leerlingen tot en met de  derde klas van het middelbaar onderwijs zonder smartphone door de schoolpoort. Conform aangepaste wetgeving  mogen ze hun toestel namelijk niet meer gebruiken binnen de scholen. Volgens de Belgische media-expert Stefaan Lammertyn is dat geen verstandig idee. “Leer de kinderen werken met hun smartphone, in plaats van het te verbieden.” Via een gsm hebben leerlingen toegang tot een schat aan informatie. Leerkrachten en ouders moeten jongeren leren informatie te zoeken en te vinden, de betrouwbaarheid van deze informatie te beoordelen, diverse online informatie­ bronnen te benutten, informatie van diverse bronnen met elkaar te vergelijken en de gevonden informatie te synthetiseren. Een smartphone is daarbij een uitstekend (leer)middel.

Read More >>

Nepnieuws lijkt jongeren niet te boeien

Mediawijsheid / 19.09.2018

Deepfakes is de naam die gegeven is aan video en audio die nep is, maar nauwelijks van echt te onderscheiden is, dankzij een specifieke machine learning-techniek. Het was ooit voorbehouden aan special effect-studios of inlichtingendiensten die propaganda maakten, maar vandaag de dag kan iedereen deepfake-software downloaden en steeds overtuigendere nepvideo’s maken in de huiskamer. Jongeren hebben moeite met het herkennen van deepfakes. Het raakt ze niet, zo lezen we in NRC Handelsblad. Tel daarbij op dat vrijwel alle jongeren  dagelijks veel tijd doorbengen op sociale media – een meerderheid één tot drie uur per dag aldus het CBS – waar veel nieuwsberichten gedeeld worden, en je ziet een groeiend probleem. Maar moet de school hen dat dan bijbrengen? Wij denken van wel.

Read More >>

Subsidie voor ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’

Gepersonaliseerd leren / 18.09.2018

In navolging van de drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die in 2016 gestart zijn, is nu ook een Werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’ opgericht. Dankzij een subsidie kan de werkplaats officieel van start gaan met het ontsluiten en delen van kennis op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. Dit is goed nieuws want er is een sterke behoefte aan meer kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ inzake de implementatie van  ICT in het onderwijs . De toegekende subsidie komt voort uit het programma ‘Slimmer leren met ICT’ van de PO-Raad en Kennisnet. Dit programma helpt schoolbesturen ICT in het onderwijs te implementeren.
Read More >>

Amsterdamse scholen en betekeniseconomie

Trend / 05.09.2018

De betekeniseconomie groeit. Steeds meer mensen willen werk waarmee zij bijdragen aan een sociale en duurzame samenleving. Eind deze zomer starten Amsterdamse hogescholen en universiteiten in samenwerking met Starters4Communities een pilot trainingsprogramma in sociaal intra- en entrepreneurship voor hun alumni. Tijdens het programma worden deelnemers opgeleid in sociale en duurzame innovatie terwijl zij een vijftal start-ups helpen. Eén van de start-ups is Keet Smakelijk, een onderneming die kinderen op een leuke manier meer groenten wil laten eten. Ze produceerden kookboeken, videootjes, de app ‘Veggi Rider’ en geven workshops.
Read More >>