Aanpak digitale geletterdheid Zweden

Mediawijsheid / 31.07.2018

Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt het Zweedse onderwijs met een nieuw curriculum. Digitale geletterdheid is een vast onderdeel, is geen apart vak, maar wordt geïntegreerd binnen de bestaande onderwijskaders, zo lezen we op Kennisnet. Digitale vaardigheden worden gekoppeld aan de brede context van het leven, leren en werken. Zelfexpressie doet er ook toe. Het onderwijs wordt met digitale media betekenisvol gemaakt. Voor de Zweden is het sociaal-maatschappelijke perspectief op digitale geletterdheid een belangrijk onderdeel van het curriculum. Omgaan met digitale technologie vraagt om een kritische, verantwoordelijke levenshouding, met oog voor verschillende perspectieven.
Read More >>

Jongeren presenteren onderzoek sociale media

Mediawijsheid / 30.07.2018

Kunnen jongeren zich vinden in dit schrikbeeld van de rol van sociale media in hun leven? Twaalf jongeren (10-14 jaar) uit de Jongeren Onderzoek Groep van Stichting Utopa-Weeshuis hebben zelfstandig onderzoek gedaan naar sociale media en de invloed daarvan op hun leeftijdsgenoten. Social media spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Maar de jongeren vinden sociale media niet iets slechts. “Je kunt er leuke dingen meedoen.” Het onderzoek geeft wel weer aan dat cyberpesten een groter probleem is dan wordt gedacht. De jongeren vinden dat er meer aandacht moet komen voor cyberpesten en aanvaardbare omgangsvormen op social media. De jongeren vinden bovendien dat wat kinderen online doen, niet de rest van hun leven op internet zou moeten blijven staan. Tatoeages kun je ook laten weghalen.
Read More >>

Leren via virtual realty beklijft

Virtual reality / 29.06.2018

De laatste jaren zie je steeds meer toepassingen van virtual reality voor onderwijs en opleiden. We weten echter nog weinig van de effecten van deze technologie op leren. Wilfred Rubens ontdekte een recent gepubliceerd onderzoek dat met een veelbelovende conclusie komt. Onderzoekers van de Universiteit van Maryland hebben een vergelijking gemaakt tussen leren via een virtuele, “immersive”, leeromgeving versus leren middels een gewone computer en tablet. Hieruit blijkt dat mensen informatie beter onthouden als deze gepresenteerd wordt via virtual reality.

Read More >>

Professionalisering leraren is cruciaal!

Onderwijsplannen, Standard / 29.06.2018

Inclusief onderwijs beroert het Vlaamse onderwijslandschap. In een gloednieuwe reviewstudie brengen onderzoekers van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) het beschikbare internationale onderzoek naar de invoering van inclusief onderwijs in kaart. Daaruit vallen interessante lessen voor de Vlaamse situatie te trekken. De belangrijkste conclusie die de onderzoekers trekken uit al dat onderzoek is “dat professionele ontwikkeling van leraren, gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden die leiden tot succesvolle ervaringen en gelegenheid tot intervisie of bespreking van concrete casussen achteraf, van vitaal belang is voor de implementatie van inclusief onderwijs.”
Read More >>

Make IT Work voorbeeld onderwijsinnovatie

Onderwijs en ICT / 29.06.2018

De Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving heeft het omscholingstraject Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam geselecteerd als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden. Dit werd afgelopen maandag 25 juni bekendgemaakt tijdens de Digital Assembly in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Europese Commissie moedigt het aanleren van digitale vaardigheden aan en vindt het waardevol om succesvolle initiatieven in dit werkveld te delen. Op die manier kunnen landen in Europa van elkaar leren en initiatieven van elkaar overnemen. Make IT Work geldt door zijn grote creativiteit, passie en productiviteit als een modelproject voor velen, concludeert de Commissie. Het omscholingstraject sluit naadloos aan op diens visie A digital Europe needs digitals skills.

 

Read More >>

Onderwijs moet aansluiten op digitale samenleving

Onderwijsplannen / 14.06.2018

In het huidige online medialandschap dat ons overstelpt met informatie en meningen, wordt het steeds moeilijker om kennis op waarde te schatten. Het onderwijs moet daarom volop investeren in digitale innovatie en nieuwe manieren om jongeren te leren kritisch na te blijven denken, schrijft José van Dijck, universiteitshoogleraar en scheidend president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In de digitale samenleving moeten jongeren alle data en informatie gemakkelijk kunnen vinden, maar vooral ook voldoende wijsheid meekrijgen om kennis te kunnen ontwikkelen. Binnen niet al te lange tijd vertrouwen we immers op hun expertise om de samenleving opnieuw vorm te geven, aldus de hoogleraar in de Volkskrant.
Read More >>

Digitale inspiratiekaart ICT & Onderwijs  

Onderwijs en ICT / 13.06.2018

Je hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Scholen en besturen delen graag hun ervaringen. Zo wees het tijdschrift Vives ons op de ‘Digitale Inspiratiekaart ICT & Onderwijs’. Deze kaart toont voorbeelden uit het hele land over de toepassing van ICT in het onderwijs. Je kunt er naar cases zoeken aan de hand van vier gebieden: visie, deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur. Naast een beschrijving van het vraagstuk en (vaak ook) een kort filmpje, vind je ook de contactgegevens van de betrokken school of het bestuur

Read More >>

Virtual reality is impactvoller dan social media

Virtual reality / 11.06.2018

 Ons brein behandelt virtual reality als ‘echte’ ervaring en is zo een krachtig hulpmiddel voor therapie, verklaart Jeremy Bailenson in NRC Handelsblad. Maar er zijn ook gevaren, zo legt de VR-expert uit. Een VR-game waarin de speler zijn hele lichaam gebruikt en realistische wapens hanteert, traint het motorisch systeem van de hersenen. Wil je massale schietpartijen in de VS terugdringen, dan moet je niet alleen de wapenverkoop aan banden leggen maar ook geen kant-en-klare cursussen voor massamoordenaars verkopen, luidt Bailensons pleidooi. Zijn oplossing. Het schieten in VR zou niet helemaal realistisch moeten zijn. In plaats van de trekker over te halen zou je een abrupte beweging met je elleboog moeten maken, à la Lee Towers. Zo voorkom je dat je brein de motorische link legt met schieten in de echte wereld.
Read More >>

Ouders overschatten de mediawijsheid van kinderen

Mediawijsheid / 18.04.2018

Bijna de helft van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Dit blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media 2018 onderzoek dat door Mediawijzer.net onlangs bij de Media Ukkie Dagen 2018 is gepresenteerd. Jonge kinderen komen steeds eerder in aanraking met tablets en smartphones. Dreumesen, peuters en kleuters kijken hier vooral filmpjes op en doen dat vaak in hun eentje. “Daar leren kinderen niet van,” zo lezen we op de website van het Nederlandse netwerk van Mediawijsheid. Ouders overschatten het begrip en de vaardigheden van hun kroost. Jonge kinderen hebben nog moeite te begrijpen wat ze op een scherm zien. Kinderen tot zes haar kunnen het onderscheid tussen echt en nep niet maken. Het is dan ook belangrijk dat ouders samen met de kinderen naar filmpjes kijken. De kunnen dan uitleggen wat goed en slecht gedrag is en kinderen direct geruststellen bij enge beelden.

Read More >>

Krijgen kinderen straks les van een computer?

Onderwijs en ICT / 17.04.2018

Het lerarentekort in de regio Utrecht is zó groot dat leerlingen in de toekomst vaker les zullen krijgen via de computer. Doordat de bevolking hard groeit én er veel docenten met pensioen gaan, zijn er in Utrecht over twee jaar 250 onvervulde vacatures in het voortgezet onderwijs. De onderwijsorganisaties kijken steeds naar innovatieve oplossingen. Eén daarvan is de digitalisering van het onderwijs. Leerlingen volgens in Utrecht straks misschien lessen via de computer of een app. Het voordeel daarvan is dat je minder docenten per leerling nodig hebt. Dat kan met name een uitkomst zijn in wis- en natuurkunde of Duits. Vakken waarin het docententekort het grootst is. Onderwijsvakbond AOb is kritisch op de plannen, zo lezen we in het AD. “Als digitaal leren de kwaliteit ten goede komt, is het natuurlijk geen probleem,” zegt een woordvoerder. “Maar als het wordt gebruikt om lerarentekort op te vullen, moet je goed uitkijken. Er kunnen allerlei technische problemen ontstaan en de interactie tussen leerling en docent is minder. Een leerkracht is niet zomaar te vervangen.”
Read More >>