Nepnieuws lijkt jongeren niet te boeien

Mediawijsheid / 19.09.2018

Deepfakes is de naam die gegeven is aan video en audio die nep is, maar nauwelijks van echt te onderscheiden is, dankzij een specifieke machine learning-techniek. Het was ooit voorbehouden aan special effect-studios of inlichtingendiensten die propaganda maakten, maar vandaag de dag kan iedereen deepfake-software downloaden en steeds overtuigendere nepvideo’s maken in de huiskamer. Jongeren hebben moeite met het herkennen van deepfakes. Het raakt ze niet, zo lezen we in NRC Handelsblad. Tel daarbij op dat vrijwel alle jongeren  dagelijks veel tijd doorbengen op sociale media – een meerderheid één tot drie uur per dag aldus het CBS – waar veel nieuwsberichten gedeeld worden, en je ziet een groeiend probleem. Maar moet de school hen dat dan bijbrengen? Wij denken van wel.

Read More >>

Subsidie voor ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’

Gepersonaliseerd leren / 18.09.2018

In navolging van de drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die in 2016 gestart zijn, is nu ook een Werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’ opgericht. Dankzij een subsidie kan de werkplaats officieel van start gaan met het ontsluiten en delen van kennis op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. Dit is goed nieuws want er is een sterke behoefte aan meer kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ inzake de implementatie van  ICT in het onderwijs . De toegekende subsidie komt voort uit het programma ‘Slimmer leren met ICT’ van de PO-Raad en Kennisnet. Dit programma helpt schoolbesturen ICT in het onderwijs te implementeren.
Read More >>

Amsterdamse scholen en betekeniseconomie

Trend / 05.09.2018

De betekeniseconomie groeit. Steeds meer mensen willen werk waarmee zij bijdragen aan een sociale en duurzame samenleving. Eind deze zomer starten Amsterdamse hogescholen en universiteiten in samenwerking met Starters4Communities een pilot trainingsprogramma in sociaal intra- en entrepreneurship voor hun alumni. Tijdens het programma worden deelnemers opgeleid in sociale en duurzame innovatie terwijl zij een vijftal start-ups helpen. Eén van de start-ups is Keet Smakelijk, een onderneming die kinderen op een leuke manier meer groenten wil laten eten. Ze produceerden kookboeken, videootjes, de app ‘Veggi Rider’ en geven workshops.
Read More >>

Nog te weinig lectoren in hbo

Onderwijsplannen / 04.09.20180 comments

Er zijn te weinig lectoren in het hbo, zegt het Rathenau Instituut. Zeventien jaar geleden deden de lectoren hun intrede in het hbo. Het zijn een soort professoren: ze doen praktijkgericht onderzoek, leggen de verbinding met het werkveld en verbeteren met hun inzichten het onderwijs. Althans, dat is het idee. “Het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen of ze inderdaad die spin in het web zijn”, zegt onderzoeker Jos de Jonge van het Rathenau Instituut. In de eerste jaren ging de groei hard en sprongen lectoraten als paddenstoelen uit de grond. De toenmalige voorzitter van de Vereniging Hogescholen bedacht een streefcijfer: er moest één voltijdslector per 720 studenten komen. Zo ver is het nog niet. Het verschilt per vakgebied, maar volgens de cijfers van 2016 (er zijn geen recentere) waren er zo’n 650 lectoren. Dit betekent dat er nog 450 lectoren bij moeten komen om in de buurt van streefgetal te komen. Het idee is dat er dan genoeg lectoren zijn om het vliegwiel van het praktijkgericht onderzoek te laten draaien en voor een cultuuromslag te zorgen.
Read More >>

Wat te doen als digitale leshulp hapert?

Onderwijs en ICT / 03.09.2018

Storingen bij de grootste digitale leshulp van Nederland bezorgen docenten van basisscholen kopzorgen. Na de zomervakantie konden leerlingen soms urenlang niet inloggen op Snappet, het systeem dat en op de drie basisscholen gebruiken voor bijvoorbeeld reken- en taalonderwijs. Met Snappet kunnen leerlingen alles digitaal doen. Het schrift of werkboek maakt plaats voor een tablet: via de app krijgen leerlingen extra instructies, oefenstof en toetsen. De populaire onderwijs-app kijkt opgaven na en past het niveau automatisch aan. De hapering werd veroorzaakt door ‘verschillende technische aspecten’ en is inmiddels voorbij, maar het leert wel dat je niet volledig afhankelijk moet zijn van digitale hulpmiddelen. Ook zonder computers moet er gewoon les kunnen worden gegeven.
Read More >>

Samenwerken aan leerlingvolgsystemen

Onderwijs en ICT / 01.08.20180 comments

Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem dat het maatwerk in de klas nog beter ondersteunt? Hoe organiseer je dat als school(bestuur) samen met je productleverancier? Om dit te verkennen, onderzochten de PO-Raad, Kennisnet en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vier gebruikersgroepen van verschillende leerlingvolgsystemen. De inzichten na een jaar: positief dat scholen en leveranciers samen optrekken, maar het werkt alleen goed vanuit een gelijkwaardige dialoog. Het uiteindelijk doel van leerlingvolgsystemen is tot een overkoepelend dashboard te komen, dat zorgt ervoor dat alle informatie over de voortgang van een leerling op één plek te vinden is. Zonder dat de leraar eerst een kijkje moet nemen in allerlei verschillende oefenapplicaties. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk het onderstaande rapport van Kennisnet.
Read More >>

Aanpak digitale geletterdheid Zweden

Mediawijsheid / 31.07.2018

Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt het Zweedse onderwijs met een nieuw curriculum. Digitale geletterdheid is een vast onderdeel, is geen apart vak, maar wordt geïntegreerd binnen de bestaande onderwijskaders, zo lezen we op Kennisnet. Digitale vaardigheden worden gekoppeld aan de brede context van het leven, leren en werken. Zelfexpressie doet er ook toe. Het onderwijs wordt met digitale media betekenisvol gemaakt. Voor de Zweden is het sociaal-maatschappelijke perspectief op digitale geletterdheid een belangrijk onderdeel van het curriculum. Omgaan met digitale technologie vraagt om een kritische, verantwoordelijke levenshouding, met oog voor verschillende perspectieven.
Read More >>

Jongeren presenteren onderzoek sociale media

Mediawijsheid / 30.07.2018

Kunnen jongeren zich vinden in dit schrikbeeld van de rol van sociale media in hun leven? Twaalf jongeren (10-14 jaar) uit de Jongeren Onderzoek Groep van Stichting Utopa-Weeshuis hebben zelfstandig onderzoek gedaan naar sociale media en de invloed daarvan op hun leeftijdsgenoten. Social media spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Maar de jongeren vinden sociale media niet iets slechts. “Je kunt er leuke dingen meedoen.” Het onderzoek geeft wel weer aan dat cyberpesten een groter probleem is dan wordt gedacht. De jongeren vinden dat er meer aandacht moet komen voor cyberpesten en aanvaardbare omgangsvormen op social media. De jongeren vinden bovendien dat wat kinderen online doen, niet de rest van hun leven op internet zou moeten blijven staan. Tatoeages kun je ook laten weghalen.
Read More >>

Leren via virtual realty beklijft

Virtual reality / 29.06.2018

De laatste jaren zie je steeds meer toepassingen van virtual reality voor onderwijs en opleiden. We weten echter nog weinig van de effecten van deze technologie op leren. Wilfred Rubens ontdekte een recent gepubliceerd onderzoek dat met een veelbelovende conclusie komt. Onderzoekers van de Universiteit van Maryland hebben een vergelijking gemaakt tussen leren via een virtuele, “immersive”, leeromgeving versus leren middels een gewone computer en tablet. Hieruit blijkt dat mensen informatie beter onthouden als deze gepresenteerd wordt via virtual reality.

Read More >>

Professionalisering leraren is cruciaal!

Onderwijsplannen, Standard / 29.06.2018

Inclusief onderwijs beroert het Vlaamse onderwijslandschap. In een gloednieuwe reviewstudie brengen onderzoekers van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) het beschikbare internationale onderzoek naar de invoering van inclusief onderwijs in kaart. Daaruit vallen interessante lessen voor de Vlaamse situatie te trekken. De belangrijkste conclusie die de onderzoekers trekken uit al dat onderzoek is “dat professionele ontwikkeling van leraren, gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden die leiden tot succesvolle ervaringen en gelegenheid tot intervisie of bespreking van concrete casussen achteraf, van vitaal belang is voor de implementatie van inclusief onderwijs.”
Read More >>