Doorpakken op onderwijs

Onderwijsplannen, Standard / 12.01.20190 comments

Doorpakken op onderwijs en woningmarkt

De pieken en dalen in de economie hebben te veel invloed op het beleid, zo verklaart secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat in Economisch Statistische Berichten (ESB). Voor het vergroten van onze welvaart is het van belang om de structurele economische groei te verhogen en de conjunctuuruitslagen van de economie te verkleinen. Het onderwijs en de woningmarkt bieden daartoe mogelijkheden. Het verhogen van de structurele arbeidsproductiviteit, via de kwaliteit van ons menselijk kapitaal, vraagt om onderwijs van de beste kwaliteit dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere landen is het niveau in Nederland hoog (OESO, 2018), maar recent onderzoek van de onderwijsinspectie (Inspectie van het Onderwijs, 2018) baart wel zorgen: de gemiddelde resultaten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs nemen geleidelijk af. Vooral toptalent ontwikkelt zich minder goed en ook de kwaliteitsverschillen tussen scholen nemen toe.

 

Read More >>

Onderzoek ‘meerwaarde’ Virtual Reality

Virtual reality / 10.01.2019

Bij de OMO Scholengroep in Bergen op Zoom wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. Het doel van het praktijkonderzoek is het verder implementeren van de inzet van VR binnen de OMO Scholengroep en hiermee de pilot, en het mogelijke vervolg hierop, theoretisch te  onderbouwen en te sturen. Er wordt gekeken naar de impact van VR op de motivatie van de leerlingen en er wordt gezocht naar een aanleiding voor vervolgonderzoek als het gaat om het effect op de leerresultaten. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke aantoonbare positieve effecten heeft de inzet van Virtual Reality bij het vak Mens en Maatschappij in het VMBO op het gebied van motivatie die aanleiding geven tot vervolgonderzoek als het gaat om het verhogen van de leerresultaten?

Read More >>

Rijnconsult hoog gewaardeerd

Strategisch advies / 19.12.2018

Management Team doet sinds 2001 elk jaar onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van leveranciers van financiële diensten op de Nederlandse markt. Later kwamen daar de professionele dienstverleners bij en de digitale leveranciers. Sinds vorig jaar zijn deze drie ranglijsten voor samengevoegd tot één omvattende lijst: de MT1000. Voor het onderzoek zijn verschillende vakgebieden gedefinieerd, variërend van strategieadvies tot klantgerichtheid, productleiderschap en kwaliteit. Ook Rijnconsult is beoordeeld. We zijn trots: op de 5e plaats als beste adviesbureau 2018 in excellente uitvoering, 3e positie op productleiderschap en op nr. 14 als organisatieadviesbureau van de in totaal 100.000 adviesbureaus.

Read More >>

Onderwijsdossiers op één website

Onderwijs en ICT / 18.12.2018

Ben je op zoek naar kennis, innovatie-ideeën en praktijkvoorbeelden over de toepassingen van ICT in het primair onderwijs? Bijvoorbeeld over gepersonaliseerd leren, ICT-bekwaamheid of de aanpak van werkdruk? Bekijk dan de vernieuwde website van de PO-Raad en Kennisnet: www.slimmerlerenmetict.nl. De website is begin dit jaar gelanceerd om de resultaten van de versnellingsvragen uit het landelijke programma Slimmer leren met ICT te delen met andere scholen en besturen in Nederland en is nu doorontwikkeld tot een ‘kennisbank’ voor het primair onderwijs. Je vindt er bijvoorbeeld
een leerlijn programmeren, materiaal voor lessen met virtual reality en een toolkit gericht op het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden.

Read More >>

Kritiek op Curriculum.nu

Onderwijsplannen / 17.12.2018

Het project Curriculum.nu zou zich bezig moeten houden met wat leerlingen moeten kunnen en weten. Maar in de praktijk houden ze zich veel bezig met filosoferen en hoe scholen onderwijs moeten geven, zo lezen we in NRC Handelsblad. De resultaten van dit overheidsproject die volgend jaar april worden gepresenteerd, zullen niet direct kunnen worden omgezet in vernieuwing van het primaire en middelbare onderwijs. Dat concludeert de Onderwijsraad donderdag in een advies aan minister Slob (ChristenUnie, Onderwijs). Curriculum.nu is de voorzetting van Onderwijs 2032, een project om het curriculum van het primaire en voortgezet onderwijs bij de tijd te brengen en om meer samenhang te geven aan de verschillende vakken. Na een besluit van de Tweede Kamer zouden de resultaten als ‘bouwstenen’ moeten dienen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen van het primaire en middelbare onderwijs.

Read More >>

Samenwerking onderwijs en werkveld verbeteren

Onderwijsplannen / 28.11.2018

Minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft deze week in Breda het eerste exemplaar van de Regionale Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant in ontvangst genomen. De economie groeit, maar de bedrijven kunnen geen mensen krijgen. Ook in West-Brabant. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben daarom in deze regio de handen ineengeslagen en onder leiding van programmamanager Ad Verbogt van Rijnconsult Onderwijs en ICT een gezamenlijk aanpak geformuleerd om tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsveld te komen. De minister roemde tijdens haar bezoek op 26 november de gezamenlijke aanpak. “Brabant mag hier trots op zijn”, zo lezen wij in BN de Stem. “Dit is een voorbeeld voor andere regio’s. De arbeidmarkt biedt heel veel kansen, maar er zijn ook nog heel veel knelpunten. De wisselwerking tussen alle partijen kan voor oplossingen zorgen.”

Read More >>

Internet lijkt ongelijkheid te versterken

Mediawijsheid / 27.11.2018

Uit een zojuist verschenen rapport van de Universiteit van Twente blijkt dat ouderen, laagopgeleiden, mensen met een lager inkomen en in mindere mate vrouwen een lagere attitude en motivatie, minder goede apparatuur om te internetten, een lager niveau van vaardigheden en een beperkter gebruik van internet hebben. Helaas geldt wederom dat het deel van de bevolking dat in potentie het meeste van internetgebruik zou kunnen profiteren, er het slechtste voor staat. Laagopgeleiden of mensen met een lager inkomen hebben minder kans om uitkomsten in relatie tot werk of educatie te behalen in vergelijking tot hoogopgeleiden of mensen uit hogere inkomensgroepen. Internet versterkt volgens de onderzoekers de bestaande vormen van ongelijkheid alleen maar. Hoe meer middelen iemand tot zijn beschikking heeft, hoe meer internet oplevert. Hoe minder middelen beschikbaar, hoe kleiner de bijdrage aan iemands welzijn. Als we hier niets aan doen, worden mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren steeds verder gemarginaliseerd.
Read More >>

Vaart maken met digitalisering

Onderwijsplannen / 26.11.2018

Het faciliteren en professionaliseren van docenten, de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, naar digitale (open) leermiddelen en evidence-based onderwijsinnovatie met ict. Dit zijn de pijlers in het nieuwe Versnellingsplan Onderwijsinnovatie. Hierin werken veertig hogescholen en universiteiten samen met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en ict-samenwerkingsorganisatie Surf aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Binnen het plan zijn acht versnellingszones vastgesteld. De eerste is het ‘faciliteren en professionaliseren van docenten’. Hierbij benadrukken de schrijvers dat docenten ondersteuning nodig hebben van specialisten op gebieden als online-didactiek, design gericht op instructies, video en sociale media. De tweede zone betreft het ‘verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt.’ De auteurs: “De digitale vaardigheden van onze afgestudeerden kunnen beter. Het gaat daarbij om basis-ict-kennis, informatievaardigheid en computervaardigheden.” Dit is te bereiken door in gesprek te gaan met de arbeidsmarkt, docenten, onderwijsdirecteuren en decanen over welke digitale vaardigheden voor welke opleiding relevant zijn en hoe deze zijn op te nemen in de curricula.
Read More >>

‘Niemand vraagt straks meer om een diploma’

Onderwijsplannen / 09.11.2018

Een diploma? Hopeloos ouderwets. Bij grote bedrijven als Google, Apple en Bank of America heb je geen papiertje meer nodig om er te kunnen werken. Afrekenen met de ‘diplomacracy’, het is een van de vraagstukken waar een hogeschool als Avans zich serieus over buigt, aldus een artikel in het AD. Volgens bestuursvoorzitter Paul Rüpp beraamt Avans zich erop hoe daarop in te spelen. “Nu is onze organisatie nog niet daarop ingericht. Alles draait om het behalen van een diploma. Dat kunnen we niet zomaar loslaten, het is immers een voorwaarde vanuit het ministerie. Maar we kijken wel hoe we in het toekomst ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. Zijn we flexibel genoeg?” Op de kortere termijn kijkt Avans hoe de kant-en-klare opleidingen opgeknipt kunnen worden in meerdere blokken. Bij onze deeltijdopleidingen gebeurt dat al. Een student bepaalt welke blokken hij wil volgen en stelt op die manier zijn eigen studie samen. “Van aanbod- naar vraaggericht”, zegt Rüpp.

Read More >>

Leer zoveel je wilt voor een vaste prijs

Leermiddelen / 08.11.2018

BUKU is een streamingdienst voor studieboeken waarmee je altijd en overal op elk apparaat beschikt over je leerstof. Alle content is digitaal toegankelijk voor een vast bedrag per maand en je hebt onbeperkt toegang. Met Suriname als showcase moet BUKU binnenkort ook de standaard worden in Nederland. Buku is het Indonesische woord voor boek. Je spreekt het uit als ‘boekoe’. Lekker kort en, belangrijker, in iedere taal uit te spreken. Want de uitgever wil een wereldwijd educatief platform te worden, mét een duurzaam verdienmodel voor uitgevers. BUKU is all you can read voor een vaste maandprijs. Het abonnement geeft je het recht om alle boeken op het platform te gebruiken. Dat kostte eerst 25 euro per maand, maar vanwege de verlaging van het btw-tarief straks 20. Daarvan gaat 15 euro naar de uitgever. “Met BUKU slaan we drie vliegen in een klap”, zo verklaren de initiatiefnemers. “Studenten hoeven minder boeken te kopen, uitgevers hebben een nieuwe verdienmodel, maar de grote winnaar is volgens de initiatiefnemers het milieu. Nu verdwijnen elk jaar honderdduizenden niet of nauwelijks gelezen boeken bij het oud papier.”
Read More >>