Op scholen is te weinig aandacht voor internet

Sociaal op school / 19.04.20170 comments

De gevaren voor kinderen op internet zijn legio en scholen én ouders doen veel te weinig om de jeugd bewust te maken van de risico’s van internet. Men komt pas in actie als het misgaat. Dat is te laat. Iedere dag is er wel ergens in het land grote ophef over het openbaren van seksueel getinte foto’s en video’s van minderjarigen. Sexting, het is een van de vele risico’s van het internet. Maar ook grooming, digitaal kinderlokken, is een nieuwe bedreiging. Het wemelt online van de pedoseksuelen, die kinderen manipuleren. Ze zoeken communities op waar kinderen actief zijn, zoals de online game Habbo Hotel. Een kind van twaalf heeft geen idee dat hij met een volwassene chat en afspreekt. Kinderen bewustmaken van de gevaren van het internet moet volgens deskundigen een prominentere plek krijgen in de opvoeding en op school.

Read More >>

Geef studenten de regie en een onderwijsbundel

Gepersonaliseerd leren / 18.04.20170 comments

In Zwolle gaat het hoger onderwijs op de schop. Volgens voorzitter Henk Hagoort van Hogeschool Windesheim verliest het onderwijs zijn bestaansrecht als het niet radicaal verandert, zo lezen we in het Financieel Dagblad. Hagoort vindt dat studenten hun onderwijs zelf moeten kunnen samenstellen. Het klassieke beeld dat een hogere opleiding zo’n vier jaar duurt, en dat we er daarna een leven lang op kunnen teren is achterhaald. We leiden mensen op voor beroepen waarvan we weten dat ze verdwijnen. Windesheim gaat experimenteren met het certificeren van aparte modules waaruit een student zelf kan kiezen. Wie voor 240 punten aan modules heeft gehaald, krijgt zijn diploma.

Read More >>

Vernieuwing onderwijs komt maar niet op gang

Onderwijs en ICT / 17.04.20170 comments

De voorgenomen vernieuwing van het lesprogramma in het onderwijs, ook wel bekend onder de naam Onderwijs2032, duurt te lang. Er wordt nu al ruim twee jaar over gesproken. De voorzitter van de coördinatiegroep Onderwijs2032, Theo Douma, schoolleider van Openbaar Onderwijs Groep Groningen, zegt dat er een grote noodzaak is voor onderwijsvernieuwing, maar dat het proces nu te langzaam gaat. Voorafgaand aan het debat in de Kamer over de onderwijsvernieuwing verklaart de voorzitter dat leerlingen in Nederland uitgedaagd willen worden en dat dit niet lukt met een programma dat elf jaar geleden voor het laatst is aangepast. “Het is een gedateerd curriculum, onvoldoende gericht op deze snelle, digitale wereld, en vakken zouden veel meer interdisciplinair gegeven moeten worden”, zegt Douma.

Read More >>

Ouders willen hulp bij mediaopvoeding

Sociaal op school / 29.03.20170 comments

Vier op de tien ouders zeggen hulp te kunnen gebruiken bij de mediaopvoeding van hun kinderen. Want naast gezonde voeding en voldoende beweging, hoort verstandig omgaan met media standaard bij de opvoeding. Dit vinden bijna alle ouders (92 procent), zo blijkt uit mediawijsheidonderzoek van Mediawijzer.net. 43 procent van de ouders is bang dat hun kind in contact kan komen met mensen die kwaad in de zin hebben. Nog eens 44 procent maakt zich zorgen over het mediagebruik van kinderen, bijvoorbeeld over de tijd die zij eraan besteden en de content die zij krijgen voorgeschoteld.
Read More >>

Onderwijs op maat is zo makkelijk nog niet

Gepersonaliseerd leren / 28.03.20170 comments

Het onderwijs is toe aan een drastische vernieuwing om beter aan te sluiten op de steeds veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt en de student meer op maat te kunnen bedienen. Instellingen zetten stappen in die richting en vernieuwen het onderwijs in soms omvangrijke innovatieprogramma’s. Maar er is nog veel uit te vinden. In onderstaande paper onderscheidt Surf in vijf dimensies hoe studenten leren en wat ze leren. Deze dimensies kunnen een handvat bieden voor het ontwikkelen van een eigen visie op maat. Onderwijs op maat  is niet makkelijk; voor elke student, instelling, opleiding en docent kan het verschillend zijn. Via onderstaande button kunt u de whitepaper downloaden. Via de tool onderwijs op maat kunt u binnen uw eigen instelling de discussie voeren hoe onderwijs op maat eruit zou moeten zien en waarom.
Read More >>

Eerste wereldoorlog beleven met virtual reality

Virtual reality / 27.03.20170 comments

Het gebruik van virtual reality (VR) op scholen, zit nog in de beginfase, maar heeft een enorme potentie en relevantie voor het onderwijs. Het onderwijs is altijd op zoek naar middelen om lesmaterialen betekenisvoller te maken en VR kan daarbij heel goed helpen. De nieuwe technologie wordt ook steeds goedkoper. Dankzij kartonnen brillen in combinatie met smartphones hoef je geen vermogen meer uit te geven om van VR te genieten. In onderstaande BBC-uitzending kunt u als voorbeeld een toepassing van virtual reality in de geschiedenisles zien. Wilt uzelf op school ook aan de slag met VR? Stuur een bericht naar ilse.wegter@rijnconsultonderwijsict.nl
Read More >>

Leerlingen Thorbecke communiceren 24 uur alleen via apps

Onderwijs en ICT / 15.03.20170 comments

Een groep leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle heeft afgelopen dinsdag de hele dag alleen maar via apps op de telefoon gecommuniceerd. Ze doen mee met het experiment ’24 uur online’. Het experiment is bedacht door 3FM en Omroep Human. Zij willen uitzoeken hoe het voor jongeren is wanneer zij alleen maar via geschreven tekstberichten mogen praten. Bekend is dat jongeren steeds vaker voor deze methode kiezen om met elkaar in contact te komen. Even bellen of een face tot face gesprek doen jongeren steeds minder. Vooral de communicatie met vrienden verloopt digitaal. Thorbecke Scholengemeenschap is de eerste school die het vak ‘mediawijsheid’ heeft ingevoerd.

Read More >>

Gaat nieuw kabinet wel investeren in primair onderwijs?

Onderwijsplannen / 14.03.20170 comments

Een nieuw kabinet met een meerderheid in de Tweede Kamer bestaat uit minstens vier partijen, zo werd duidelijk na de verkiezingen van woensdag. Welke coalitieopties zijn er volgens de parlementaire pers en wat betekenen die naar verwachting voor het primair onderwijs (PO)? De PO-Raad keek in de glazen bol. Volgende de sectororganisatie ziet het er niet best uit voor het primaire onderwijs. Basis-, special basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs gaan flink inleveren.

Read More >>

Zo kies je als school het beste device

Onderwijs en ICT / 13.03.20170 comments

Steeds meer scholen willen mobiele devices gebruiken in de klas. Maar ze vinden het vaak moeilijk om te kiezen tussen tablets, chromebooks of laptops. De keuzehulp devicetype van Kennisnet helpt scholen te ontdekken welk device het beste aansluit bij hun ambities. In de keuzehulp staat per device aangegeven hoe geschikt het is voor bepaalde doelen. Moeten leerlingen bijvoorbeeld kunnen typen en is het met eigen inloggegevens mogelijk een device te delen? In de bijbehorende spreadsheet kunnen scholen per aspect aangeven hoe belangrijk dit is voor hun keuze.

Read More >>

Rijnconsult toont VR en mediawijsheid

Virtual reality / 07.02.2017

Hoe geef je krachtig onderwijs in wetenschap en techniek? Je moet jongeren leren dingen zelf te maken. Op het make-it event van de Hogeschool de Kempel werd het makers idee vormgegeven en konden ruim 350 basisschoolleerlingen en 250 leraren kennismaken met zo’n veertig workshops, waaronder leren programmeren, 3d printen, virtual reality en mediawijsheid. De Kempel en de stichting PRODAS organiseerden het event voor het derde jaar op rij. Dit jaar was voor een grotere opzet gekozen om zoveel mogelijk mensen te informeren over actuele thema’s in het basisonderwijs, zoals wetenschap en techniek en maakonderwijs document collaboration tools. Rijnconsult was ook van de partij met twee nieuwe programma’s voor het onderwijs: virtual reality en mediawijsheid op school.

Read More >>