Serie over sexting en slutshaming op NPO3.nl

Sociaal op school / 11.10.2017

AVROTROS komt met een online-dramaserie over sexting en slutshaming. ‘De slet van 6VWO’ is een achtdelige serie met Lisa Zweerman in de hoofdrol. De serie draait om de zeventienjarige Laura, die in een opwelling een pikante foto van zichzelf naar haar vriendje Mitchell verstuurt. Als de foto uitlekt en Laura het mikpunt wordt van pesterijen, bedreigingen en hacking probeert ze uit te vinden wie haar afperst. In acht afleveringen van vijf minuten kun je de zoektocht volgen van Laura, die erachter probeert te komen wie haar afperst met de verspreiding van naaktfoto’s.
Read More >>

VR-leskaarten  worden goed ontvangen in het onderwijs

Virtual reality / 01.10.2017

Inzet virtual reality duur? Lastig om zelf lesmateriaal te maken? Welnee! Rijnconssult Onderwijs en ICT heeft volledige uitgewerkte virtual reality lessen voor PO-, VO en MBO-scholen. Met  de leskaarten kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk. In één training leren ze hoe ze een interactieve virtual reality les kunnen maken. Om te ontdekken wat virtual reality voor scholen kan betekenen, is er ook een gratis  ‘mini VR-les’ beschikbaar. De korte les kan prima worden ingepast in een management- en/of werkoverleg en geeft een goede indruk van de mogelijkheden die VR aan reguliere onderwijsprogramma’s kan toevoegen. Klik hier voor meer informatie.
Read More >>

Slimme klaslokalen leiden tot onderwijs op maat 

Design thinking / 30.09.2017

Nieuwe technologie verandert de arbeidsmarkt, waardoor ‘meta-learning’ de nieuwe norm wordt voor de komende generatie. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor het klaslokaal van de toekomst, schrijft Inge Bruffaerts in het Belgische vakblad Datanews. Het klaslokaal wordt verrijkt met nieuwe collaboratieve technologie, zoals interactieve projectors, wearables, AR en 3D-printing. Leraren zullen gidsen worden, die studenten aanmoedigen om op maat gemaakte leerdoelstellingen te volgen. 72 procent van de Europeanen is het ermee eens dat onderwijs meer op maat gemaakt en gepersonaliseerd zal worden, zelfs in een gedeelde klasruimte.
Read More >>

Mediawijsheid integreren werkt en kost geen extra tijd

Mediawijsheid / 29.09.2017

Deze maand is er wederom een week tegen pesten geweest. De slogan van dit jaar was:  ‘Online pesten. Pak ’t aan!’. Goedbedoeld, maar ineffectief. De harde cijfers over pesten zakken namelijk al jaren niet. Scholieren pesten elkaar nog steeds de klas uit, zowel offline als online. Praten over protocollen, modellen en de rol van de school lijken het probleem niet op te lossen. Je kunt als school overwegen online pesten als onderdeel van mediawijsheid in het curriculum te integreren. Zo ontving het in Nederland ontwikkelde  programma ‘News2Learn’, een innovatieve methode die begrijpend lezen aan mediawijsheid koppelt onlangs een internationale onderwijsprijs. News2Learn leert kinderen begrijpend lezen, kijken, luisteren en verstandig omgaan met sociale media. Elke week ontvangen de scholen lessen rondom begrijpend lezen en mediaopvoeding. Omdat News2Learn mediawijsheid integreert in begrijpend lezen kost het geen extra tijd.

Read More >>

Versnellingsvraag leidt tot uitgewerkte virtual reality les

Virtual reality / 26.09.2017

De versnellingsvraag van Ambion Holding, een scholengemeenschap uit Friesland met circa 4000 leerlingen heeft geleid tot een uitgewerkte virtual reality les voor het primair onderwijs in Nederland, een ‘online wiki’ vol inspiratie en praktische tools om lessen te verrijken met behulp van augmented en virtual reality. De eerste uitgewerkte virtual reality les voor het primair onderwijs in Nederland, een ‘online wiki’ vol inspiratie en praktische tools om lessen te verrijken met behulp van augmented en virtual reality. Medewerkers en leerlingen van Ambion zijn erin geslaagd om, met ondersteuning van Kennisnet en de PO-Raad, het gebruik van virtual reality te vertalen naar onderwijskundige inhoud en spelelementen. Meer weten over deze versnellingsvraag en de leerlingen zelf aan de slag zien? Bekijk hieronder het filmpje.
Read More >>

Etalage moet leermiddelenmarkt inzichtelijk maken

Leermiddelen / 14.09.2017

De leermiddelenmarkt ontwikkelt zich snel. Wat is er nieuw op de leermiddelenmarkt? Welke innovatieve leermiddelen kun je inzetten in de klas? En hoe bied je maatwerk met verschillende leermiddelen? Allemaal vragen waar scholen antwoorden op willen krijgen. Om onderwijs op maat te bieden, willen scholen leermiddelen inkopen die voor leerlingen aantrekkelijk zijn en bij de ontwikkeling van de leerling past. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar klassikale materialen, maar ook naar materiaal om de individuele leerling op maat te bedienen. Om op een gemakkelijke manier inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen, is de Onderwijsinnovatie-etalage ontwikkeld. De etalage is gerealiseerd door Kennisnet en SLO, met medewerking van uitgevers en andere ontwikkelaars.
Read More >>

Nog maar weinig bekend over adaptieve leersystemen

Leerplatform / 13.09.2017

Onderzoek naar adaptieve leersystemen is vaak onsystematisch en legt geen verbinding met de praktijk, zo blijkt uit een studie naar de effecten van adaptiviteit in digitale leersystemen op leren. Het advies is onderzoek naar ALS’en systematischer aan te pakken. Wat is de context? Waarop, wat en hoe wordt gedifferentieerd? Wat is de controlegroep? Als een controlegroep een groep is die klassikaal onderwijs krijgt, kan alleen de adaptieve werking van leersysteem als geheel worden geëvalueerd. Er kan niet worden beantwoord waarom iets werkt.
Read More >>

Een smartphone cadeau doen, is niet altijd een goed idee

Mediawijsheid / 12.09.2017

Bij de start van het nieuwe schooljaar gaat Den Haag duizend smartphones uitdelen aan kansarme jongeren, opdat ze niet uit de digitale boot vallen. Maar is dat wel zo slim? Ouders en scholen maken zich ernstig zorgen over de valkuilen van het mediagebruik bij de jeugd. Aangevuurd door de jammerklachten en adviesvragen die ze dagelijks te horen krijgt, schreef kinderpsychiater Lieve Swinnen er samen met sociale mediakenner Stefaan Lammertyn een boek over: ‘#Help! Mijn kind leeft online’. Het volstaat niet om jongeren zomaar een smartphone in de handen te stoppen. Je moet hen ook leren hoe ze die moeten gebruiken.

 

Read More >>

Nieuw kabinet moet werk maken van digitalisering

Onderwijs en ICT / 31.08.2017

In Den Haag is iedereen het er over eens: we moeten vol aan de bak om mee te komen in de nieuwe digitale wereld van morgen. En vervolgens leunt men achterover, zo lezen we in Brabants Dagblad. Robotisering, digitalisering, volgens Fontys bestuursvoorzitter Nienke Meijer wordt het tijd om echt aan het werk te gaan met digitalisering in het onderwijs. ”Iedereen heeft de mond vol van digitalisering, maar het blijft teveel bij praten, bij losse experimenten. We moeten opschalen, van praten naar doen”, aldus Meijer. Ze hoopt dat het nieuwe kabinet geld en energie gaat steken in een integrale aanpak, waar een betere ICT-infrastructuur, nieuwe onderwijsvormen, aandacht voor ‘digibete’ burgers en maatregelen tegen cybercriminaliteit samen kunnen komen.
Read More >>

Basisscholen hebben te weinig geld

Onderwijs en ICT, Standard / 30.08.2017

Basisscholen hebben te weinig geld om de onderwijskwaliteit structureel te verbeteren. Ze krijgen nét genoeg om niet door de bodem te zakken. Uit een analyse van SEO Economisch Onderzoek komt naar voren dat de bekostiging voor het primair onderwijs net toereikend is om te voldoen aan de wettelijke minimumeisen. Ook de PO Raad wijst er op dat basisscholen te weinig geld krijgen. “De basis is niet op orde. We komen jaarlijks 350 miljoen euro tekort op materiële zaken”, verklaart Rinda den Besten, voorzitter PO Raad. “Bij de financiering gaat de regering nog uit van krijtborden en stencilmachines. Maar scholen willen digitale leermiddelen. Als basisscholen iPads willen aanschaffen, moeten ze geld uit het potje voor personeel halen.”
Read More >>