Design thinking volgende stap in onderwijs

Design thinking / 14.04.2016

Er is veel kritiek op het Platform Onderwijs2032, dat onder leiding van Paul Schnabel het basis – en middelbaar onderwijs grondig wil vernieuwen. Hoe houdbaar is het advies Ons Onderwijs 2032 nog? “Het advies van de Commissie Schnabel is prima houdbaar”, vindt opdrachtgever Sander Dekker. “Er is altijd kritiek wanneer je een serieuze curriculumverandering wilt doorvoeren. Het kabinet zet in om een verdere professionalisering van de leraar. We staan gewoon op een tweesprong. Het rapport ligt er en de leraren moeten de onderwijsvernieuwing vorm geven.” Dekker heeft een punt. Organisaties die over vijf jaar nog relevant willen zijn, moeten denken als een ontwerper, stelt ondernemer en hoogleraar Ad van Berlo onlangs in het FD. Elke docent kan ‘design thinking’ leren.

Read More >>

Kinderen en nieuwe technologie

Technologie / 12.04.2016

Het nieuwe Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs nu en in de toekomst worden geconfronteerd. In een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo blijven ontwikkelen mogen scholen niet achterblijven. Robotica, virtual reality en learning analytics worden pijlers in het onderwijs. Om in de toekomst een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid worden óp die nieuwe technologieën en mét die nieuwe technologieën. Daar ligt de taak van scholen.

Read More >>

Onderwijs op maat en privacy

Gepersonaliseerd leren / 11.04.2016

In een onderwijswereld waar ruimte is voor eigen tempo, waar kennisdeling, de wereld en technologie prachtig samenkomen is een centrale rol weggelegd voor learning analytics. Door learning analytics worden in het onderwijs echter steeds meer gegevens van leerlingen digitaal verzameld, uitgewisseld en benut. Dit leidt voor scholen tot nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. De brochure ‘Omgaan met data in het onderwijs’ helpt schoolbesturen in het po, vo en mbo onderwijs op maat en privacy aan elkaar te koppelen.
Read More >>

Innovatieve VR-toepassing onderwijs

Virtual reality / 23.03.2016

Het lijkt op een gewoon T-shirt, maar het is eigenlijk een augmented reality-product: de Virtuali-Tee (een samentrekking van virtually en T-shirt) van het Britse bedrijfje Curiscope. Het bedrijf wil met zijn product voor een minder afstandelijke manier van onderwijs gaan zorgen. Met de Virtuali-Tee wordt  biologie een beleving. Door middel van een augmented reality-app wordt het T-shirt namelijk een bewegend beeld van de binnenkant van het lichaam van de drager. Hoe dat in zijn werk gaat toont onderstaande video.

<iframe src="https://www team collaboration tools.youtube.com/embed/KKJOz4nMj48″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Read More >>

Docenten hebben hulp nodig bij digitale didactiek

Training en scholing / 22.03.2016

Steeds meer leraren maken gebruik van ict in de klas. Tegelijkertijd vindt de helft van de docenten van zichzelf dat ze minder vaardig zijn in het gebruik van ict als didactisch hulpmiddel, blijkt uit de ‘Vier in balans monitor’ van Kennisnet. Leraren hebben behoefte aan externe ondersteuning die leert hoe je eenvoudige werkvormen kunt vervangen door een digitale werkvormen. Wilt u meer weten over hoe uw school digitale didactiek kan implementeren? Vraag dan vrijblijvend via onderstaande button meer informatie aan great post to read.

Read More >>

Lerarenorganisaties trekken steun in

Onderwijsplannen / 21.03.2016

Vijf grote lerarenorganisaties hebben hun steun aan de onderwijshervormingsplannen van staatssecretaris Sander Dekker ingetrokken. De lerarenorganisaties, die zich hebben verenigd in de Onderwijscoöperatie, gaan hiermee in tegen een eerdere uitspraak van hun voorzitter Joost Kentson. Die had in een brief samen met de onderwijswerkgevers juist zijn steun betuigd aan <a href="http://onsonderwijs2032 this page.nl/” data-cke-saved-href=”http://onsonderwijs2032.nl/”>Ons Onderwijs 2032. De bonden zijn nier gelukkig met de plannen en willen eerst hun achterban vragen of er draagvlak is voor de voorstellen van Dekker alvorens ermee aan de slag te gaan.

Read More >>

Leerplatform Bingel gaat internationaal

Leerplatform / 10.03.2016

Het Finse primaire onderwijs gaat Bingel gebruiken. In Finland wordt het leerplatform Bingel op dit ogenblik in meer dan 150 lagere scholen gebruikt om op een gepersonaliseerde manier wiskunde en Fins te oefenen en te leren. Vanaf augustus zal Bingel in gebruik worden genomen in alle zes leerjaren van het Finse lager onderwijs. Bingel is een digitaal leerplatform van de Belgische uitgeverij VAN IN. Ongeveer acht op de tien scholen in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruiken het platform.

Read More >>

Versnellen met ICT in het primair onderwijs

Versnellingsvraag / 07.03.2016

Hoe kunnen we de competenties van leraren op het gebied van onderwijs en ICT vergroten? Hoe kunnen we een leerlijn digitale geletterdheid ontwerpen en deze fasegewijs implementeren? Deze en twee andere vragen zijn door de toetscommissie geselecteerd als versnellingsvraag voor de doorbraakprojecten in het primaire onderwijs Get More Info. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen de schoolbesturen die de vragen hebben ingediend om leren op maat  mogelijk te maken.

Wat is nu eigenlijk het doel van onderwijs?

Scholen zijn druk zoekende naar het onderwijs dat tegemoet komt aan de eisen die in de 21e eeuw worden gesteld. ICT gaat een belangrijke rol hierin vervullen. Maar wat is nu eigenlijk het doel van onderwijs?

In onderstaand filmpje wordt de boel even op zijn kop gezet. Niet top down redeneren als het om onderwijsvernieuwing gaat, maar ecosystemen als vertrekpunt nemen. Niet het zakje, maar de thee moet centraal staan.

Read More >>

Virtual reality komt voor iedereen beschikbaar

Virtual reality / 04.03.2016

2016 is het jaar van virtual reality (VR). Het Amerikaanse bedrijf Oculus brengt de ‘Oculus Rift’ op de markt. Playstation lanceert zijn eigen VR-systeem en HTC komt met een voor de pc geschikte headset. De VR-bril van HTC werd in de eerste tien minuten dat hij op de markt was meer dan 15.000 keer besteld. De mobiele app voor Googles VR-device Cardboard, waarvan er sinds de lancering in 2014 zo’n 5 miljoen verkocht zijn, valt in de prijzen. En het marktonderzoeksbureau ABI Research voorspelt dat er tussen nu en 2020 zo’n 50 miljoen VR-devices zullen worden verscheept.

Virtual reality voor het onderwijs
Stap in de schoolbus die virtual reality heet en bekijk bijgaand filmpje.

Read More >>

Jongeren in problemen door sociale media

Sociaal op school / 01.03.2016

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen vaker in de problemen door sociale media dan andere jongeren. Ze zijn eerder slachtoffer (en dader) van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale media. Bijna tachtig procent van de huidige problemen met deze zogenoemde LVB-jongeren zijn gerelateerd aan hun sociale mediagebruik. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Het is hoog tijd om lesmateriaal over veilig internet dat beter is toegesneden op jeugd met een IQ tussen 55 en 70 te ontwikkelen, zo pleiten de onderzoekers.

Read More >>