Viewing posts categorised under: Gepersonaliseerd leren

Coachen maakt leren in de 21e eeuw completer

Gepersonaliseerd leren / 14.06.20170 comments

In het nieuwe boek De zesde rol van de leraar krijgt het coachen van het leerproces in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs alle aandacht. Om gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren vorm te kunnen geven op school heeft het onderwijs deze zesde rol van de leraar nodig vinden de schrijvers. De uitgave geeft inzicht en concrete handvatten voor leraren om hun effectiviteit als leercoach te vergroten. De uitgave, geschreven door auteurs Linda Odenthal, Susan Potiek en Ariena Verbaan, is het vervolg op de succesvolle CPS-uitgave De vijf rollen van de leraar.

Read More >>

Geef studenten de regie en een onderwijsbundel

Gepersonaliseerd leren / 18.04.20170 comments

In Zwolle gaat het hoger onderwijs op de schop. Volgens voorzitter Henk Hagoort van Hogeschool Windesheim verliest het onderwijs zijn bestaansrecht als het niet radicaal verandert, zo lezen we in het Financieel Dagblad. Hagoort vindt dat studenten hun onderwijs zelf moeten kunnen samenstellen. Het klassieke beeld dat een hogere opleiding zo’n vier jaar duurt, en dat we er daarna een leven lang op kunnen teren is achterhaald. We leiden mensen op voor beroepen waarvan we weten dat ze verdwijnen. Windesheim gaat experimenteren met het certificeren van aparte modules waaruit een student zelf kan kiezen. Wie voor 240 punten aan modules heeft gehaald, krijgt zijn diploma.

Read More >>

Onderwijs op maat is zo makkelijk nog niet

Gepersonaliseerd leren / 28.03.20170 comments

Het onderwijs is toe aan een drastische vernieuwing om beter aan te sluiten op de steeds veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt en de student meer op maat te kunnen bedienen. Instellingen zetten stappen in die richting en vernieuwen het onderwijs in soms omvangrijke innovatieprogramma’s. Maar er is nog veel uit te vinden. In onderstaande paper onderscheidt Surf in vijf dimensies hoe studenten leren en wat ze leren. Deze dimensies kunnen een handvat bieden voor het ontwikkelen van een eigen visie op maat. Onderwijs op maat  is niet makkelijk; voor elke student, instelling, opleiding en docent kan het verschillend zijn. Via onderstaande button kunt u de whitepaper downloaden. Via de tool onderwijs op maat kunt u binnen uw eigen instelling de discussie voeren hoe onderwijs op maat eruit zou moeten zien en waarom.
Read More >>

Toegevoegde waarde ict nog onvoldoende

Gepersonaliseerd leren / 10.06.20160 comments

Van primair onderwijs tot hbo wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van e-didactiek. Leraren zetten ict vooral klassikaal in of laten hun leerlingen, zeker in het primair onderwijs, met oefensoftware werken. Zo blijkt uit een onderzoek van onder andere de Universiteit van Amsterdam. Leraren zijn wel tevreden over hun eigen gebruik van ict, maar de vraag is of zij de kansen die ict biedt wel juist gebruiken. Er is voldoende e-didactische kennis voor handen die laat zien voor welke doelen bepaalde software goed werkt. Als leraren van die kennis gebruik maken, wordt de meerwaarde van ict pas echt zichtbaar see here.
Read More >>

Onderwijs op maat en privacy

Gepersonaliseerd leren / 11.04.2016

In een onderwijswereld waar ruimte is voor eigen tempo, waar kennisdeling, de wereld en technologie prachtig samenkomen is een centrale rol weggelegd voor learning analytics. Door learning analytics worden in het onderwijs echter steeds meer gegevens van leerlingen digitaal verzameld, uitgewisseld en benut. Dit leidt voor scholen tot nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. De brochure ‘Omgaan met data in het onderwijs’ helpt schoolbesturen in het po, vo en mbo onderwijs op maat en privacy aan elkaar te koppelen.
Read More >>