Viewing posts categorised under: Leerplatform

Beroepsonderwijs sluit bestuursakkoord

Leerplatform, Onderwijsplannen / 08.02.2018

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, hebben hun handtekening onder het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ gezet. Het mbo is de eerste sector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten. De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo. Het akkoord biedt de scholen ruimte om zich de komende jaren specifieker te richten op jongeren in kwetsbare posities. Daarnaast kunnen scholen zich verder specialiseren als natuurlijke partner binnen een leven lang ontwikkelen voor studenten, voor het bedrijfsleven en voor (lokale) overheden. Het akkoord biedt tegelijk ruimte en vertrouwen aan scholen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven. Door het verminderen van de administratieve lasten en het schrappen van overbodige regels wordt het werkplezier vergroot.

Bekijk hier het Bestuursakkoord mbo

Read More >>

Nog maar weinig bekend over adaptieve leersystemen

Leerplatform / 13.09.2017

Onderzoek naar adaptieve leersystemen is vaak onsystematisch en legt geen verbinding met de praktijk, zo blijkt uit een studie naar de effecten van adaptiviteit in digitale leersystemen op leren. Het advies is onderzoek naar ALS’en systematischer aan te pakken. Wat is de context? Waarop, wat en hoe wordt gedifferentieerd? Wat is de controlegroep? Als een controlegroep een groep is die klassikaal onderwijs krijgt, kan alleen de adaptieve werking van leersysteem als geheel worden geëvalueerd. Er kan niet worden beantwoord waarom iets werkt.
Read More >>

Leerplatform Bingel gaat internationaal

Leerplatform / 10.03.2016

Het Finse primaire onderwijs gaat Bingel gebruiken. In Finland wordt het leerplatform Bingel op dit ogenblik in meer dan 150 lagere scholen gebruikt om op een gepersonaliseerde manier wiskunde en Fins te oefenen en te leren. Vanaf augustus zal Bingel in gebruik worden genomen in alle zes leerjaren van het Finse lager onderwijs. Bingel is een digitaal leerplatform van de Belgische uitgeverij VAN IN. Ongeveer acht op de tien scholen in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruiken het platform.

Read More >>