Viewing posts categorised under: Mediawijsheid

425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid

Mediawijsheid / 22.03.2019

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Het bedrag is ruim 35 miljoen hoger dan in de periode 2015-2019 en wordt onder andere ingezet om digitale vaardigheden te verbeteren en om kinderen en jongeren met een taalachterstand sneller te helpen. 425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatssecretaris Knops (BZK) schrijven dat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal.
Read More >>

Beeldscherm mogelijk negatief voor peuters

Mediawijsheid / 01.02.2019

Peuters die veel achter een beeldscherm vertoeven, zoals een iPad, televisie of computer, scoren slechter op ontwikkelingstoetsen dan hun beeldschermloze leeftijdsgenootjes. Dat concludeert de University of Calgary, na een meerjarig onderzoek onder 2441 kinderen tussen 24 en 60 maanden oud. De onderzoekers denken dat veel schermtijd een negatieve invloed heeft op de sociale vaardigheden van het kind. Daarnaast worden ook de taal, spraak en beweging van het kind nadeling beïnvloed. Volgens de onderzoekers moeten we de opvoeding anders gaan aanpakken in het digitale tijdperk. Een echte maximale grens voor het aantal gespendeerde uren achter een beeldscherm geven de onderzoekers niet. Maar het dagelijkse gebruik moet in balans zijn met de overige activiteiten die bij een gezinsleven horen.

 

Read More >>

Internet lijkt ongelijkheid te versterken

Mediawijsheid / 27.11.2018

Uit een zojuist verschenen rapport van de Universiteit van Twente blijkt dat ouderen, laagopgeleiden, mensen met een lager inkomen en in mindere mate vrouwen een lagere attitude en motivatie, minder goede apparatuur om te internetten, een lager niveau van vaardigheden en een beperkter gebruik van internet hebben. Helaas geldt wederom dat het deel van de bevolking dat in potentie het meeste van internetgebruik zou kunnen profiteren, er het slechtste voor staat. Laagopgeleiden of mensen met een lager inkomen hebben minder kans om uitkomsten in relatie tot werk of educatie te behalen in vergelijking tot hoogopgeleiden of mensen uit hogere inkomensgroepen. Internet versterkt volgens de onderzoekers de bestaande vormen van ongelijkheid alleen maar. Hoe meer middelen iemand tot zijn beschikking heeft, hoe meer internet oplevert. Hoe minder middelen beschikbaar, hoe kleiner de bijdrage aan iemands welzijn. Als we hier niets aan doen, worden mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren steeds verder gemarginaliseerd.
Read More >>

Nepnieuws lijkt jongeren niet te boeien

Mediawijsheid / 19.09.2018

Deepfakes is de naam die gegeven is aan video en audio die nep is, maar nauwelijks van echt te onderscheiden is, dankzij een specifieke machine learning-techniek. Het was ooit voorbehouden aan special effect-studios of inlichtingendiensten die propaganda maakten, maar vandaag de dag kan iedereen deepfake-software downloaden en steeds overtuigendere nepvideo’s maken in de huiskamer. Jongeren hebben moeite met het herkennen van deepfakes. Het raakt ze niet, zo lezen we in NRC Handelsblad. Tel daarbij op dat vrijwel alle jongeren  dagelijks veel tijd doorbengen op sociale media – een meerderheid één tot drie uur per dag aldus het CBS – waar veel nieuwsberichten gedeeld worden, en je ziet een groeiend probleem. Maar moet de school hen dat dan bijbrengen? Wij denken van wel.

Read More >>

Aanpak digitale geletterdheid Zweden

Mediawijsheid / 31.07.2018

Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt het Zweedse onderwijs met een nieuw curriculum. Digitale geletterdheid is een vast onderdeel, is geen apart vak, maar wordt geïntegreerd binnen de bestaande onderwijskaders, zo lezen we op Kennisnet. Digitale vaardigheden worden gekoppeld aan de brede context van het leven, leren en werken. Zelfexpressie doet er ook toe. Het onderwijs wordt met digitale media betekenisvol gemaakt. Voor de Zweden is het sociaal-maatschappelijke perspectief op digitale geletterdheid een belangrijk onderdeel van het curriculum. Omgaan met digitale technologie vraagt om een kritische, verantwoordelijke levenshouding, met oog voor verschillende perspectieven.
Read More >>

Jongeren presenteren onderzoek sociale media

Mediawijsheid / 30.07.2018

Kunnen jongeren zich vinden in dit schrikbeeld van de rol van sociale media in hun leven? Twaalf jongeren (10-14 jaar) uit de Jongeren Onderzoek Groep van Stichting Utopa-Weeshuis hebben zelfstandig onderzoek gedaan naar sociale media en de invloed daarvan op hun leeftijdsgenoten. Social media spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Maar de jongeren vinden sociale media niet iets slechts. “Je kunt er leuke dingen meedoen.” Het onderzoek geeft wel weer aan dat cyberpesten een groter probleem is dan wordt gedacht. De jongeren vinden dat er meer aandacht moet komen voor cyberpesten en aanvaardbare omgangsvormen op social media. De jongeren vinden bovendien dat wat kinderen online doen, niet de rest van hun leven op internet zou moeten blijven staan. Tatoeages kun je ook laten weghalen.
Read More >>

Ouders overschatten de mediawijsheid van kinderen

Mediawijsheid / 18.04.2018

Bijna de helft van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Dit blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media 2018 onderzoek dat door Mediawijzer.net onlangs bij de Media Ukkie Dagen 2018 is gepresenteerd. Jonge kinderen komen steeds eerder in aanraking met tablets en smartphones. Dreumesen, peuters en kleuters kijken hier vooral filmpjes op en doen dat vaak in hun eentje. “Daar leren kinderen niet van,” zo lezen we op de website van het Nederlandse netwerk van Mediawijsheid. Ouders overschatten het begrip en de vaardigheden van hun kroost. Jonge kinderen hebben nog moeite te begrijpen wat ze op een scherm zien. Kinderen tot zes haar kunnen het onderscheid tussen echt en nep niet maken. Het is dan ook belangrijk dat ouders samen met de kinderen naar filmpjes kijken. De kunnen dan uitleggen wat goed en slecht gedrag is en kinderen direct geruststellen bij enge beelden.

Read More >>

Digitale vaardigheden cruciaal op de arbeidsmarkt

Mediawijsheid / 16.03.2018

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en slimmer gebruik van technologie: dat zijn drie speerpunten van de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Deze agenda is een samenwerking tussen de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. De arbeidsmarkt verandert heel snel, vertellen de betrokkenen in het laatste SURF magazine. Binnen het hbo leiden we al lang niet meer op voor beroepen maar voor de steeds veranderende arbeidsmarkt. In dat kader zijn digitale vaardigheden, zoals informatie verzamelen en toepassen, cruciaal. In hbo- en wo- opleidingen zit op dit gebied veel verborgen kracht; het gaat ons erom die kracht zichtbaar te maken en te delen. Ook in studies waarin de link met digitalisering niet zo vanzelfsprekend is, komen die digitale vaardigheden terug. Bij de geesteswetenschappen, komt dat bijvoorbeeld terug in de Digital Humanities. De Digital Humanities zijn een internationale onderzoeksgemeenschap die nagaat hoe computers en digitale hulpmiddelen kunnen ingezet worden in de ondersteuning van de bestaande, traditionele onderzoekspraktijk in de geesteswetenschappen.

Read More >>

Steeds meer sociale media verslaafden

Mediawijsheid / 06.02.2018

Steeds meer Nederlanders worden zodanig in beslag genomen door sociale media dat het een belemmering wordt voor normaal functioneren. De betrokkenen kampen met uiteenlopende klachten. Ze verliezen bijvoorbeeld hun vrienden uit de ‘echte wereld’, kunnen zich niet concentreren op school of werk en lijden aan slapeloosheid. De Nederlandse verslavingsklinieken vinden dat er een erkende behandeling moet komen voor een social media verslaving. Een groeiend aantal patiënten klopt met dit probleem aan bij verslavingsklinieken, maar er zijn niet genoeg manieren om deze personen te helpen en de behandeling wordt niet vergoed.
Read More >>

‘Maak digitale wereld veiliger voor kinderen’

Mediawijsheid / 30.12.2017

 Ondanks de massale aanwezigheid van kinderen online wordt te weinig gedaan om hen te beschermen tegen de risico’s van de digitale wereld, ze lezen we in de Nationale Onderwijsgids. Het UNICEF-onderzoek ‘Children in a digital world’ heeft de invloed van digitale technologie op  kinderen op een rij gezet. Volgens de onderzoekers worden kinderen nog steeds aan teveel risico’s blootgesteld. Tegelijkertijd hebben nog altijd miljoenen van de meest arme kinderen geen toegang tot de digitale wereld. Het rapport onderzoekt ook hoe internet de kwetsbaarheid van kinderen vergroot. Het gaat hier om misbruik van privé informatie, toegang tot kwaadaardige content en cyberpesten. De overvloedige aanwezigheid van mobiele devices, stelt het rapport, heeft online toegang voor veel kinderen mogelijk gemaakt zonder ouderlijk toezicht waardoor gevaren groter worden. Digitale netwerken zoals het Dark Web en cryptovaluta maken de ergste vormen van uitbuiting en misbruik mogelijk, waaronder mensenhandel en ‘made to order’ online kindermisbruik.
Read More >>