Viewing posts categorised under: Onderwijs en ICT

Make IT Work voorbeeld onderwijsinnovatie

Onderwijs en ICT / 29.06.2018

De Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving heeft het omscholingstraject Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam geselecteerd als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden. Dit werd afgelopen maandag 25 juni bekendgemaakt tijdens de Digital Assembly in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Europese Commissie moedigt het aanleren van digitale vaardigheden aan en vindt het waardevol om succesvolle initiatieven in dit werkveld te delen. Op die manier kunnen landen in Europa van elkaar leren en initiatieven van elkaar overnemen. Make IT Work geldt door zijn grote creativiteit, passie en productiviteit als een modelproject voor velen, concludeert de Commissie. Het omscholingstraject sluit naadloos aan op diens visie A digital Europe needs digitals skills.

 

Read More >>

Digitale inspiratiekaart ICT & Onderwijs  

Onderwijs en ICT / 13.06.2018

Je hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Scholen en besturen delen graag hun ervaringen. Zo wees het tijdschrift Vives ons op de ‘Digitale Inspiratiekaart ICT & Onderwijs’. Deze kaart toont voorbeelden uit het hele land over de toepassing van ICT in het onderwijs. Je kunt er naar cases zoeken aan de hand van vier gebieden: visie, deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur. Naast een beschrijving van het vraagstuk en (vaak ook) een kort filmpje, vind je ook de contactgegevens van de betrokken school of het bestuur

Read More >>

Krijgen kinderen straks les van een computer?

Onderwijs en ICT / 17.04.2018

Het lerarentekort in de regio Utrecht is zó groot dat leerlingen in de toekomst vaker les zullen krijgen via de computer. Doordat de bevolking hard groeit én er veel docenten met pensioen gaan, zijn er in Utrecht over twee jaar 250 onvervulde vacatures in het voortgezet onderwijs. De onderwijsorganisaties kijken steeds naar innovatieve oplossingen. Eén daarvan is de digitalisering van het onderwijs. Leerlingen volgens in Utrecht straks misschien lessen via de computer of een app. Het voordeel daarvan is dat je minder docenten per leerling nodig hebt. Dat kan met name een uitkomst zijn in wis- en natuurkunde of Duits. Vakken waarin het docententekort het grootst is. Onderwijsvakbond AOb is kritisch op de plannen, zo lezen we in het AD. “Als digitaal leren de kwaliteit ten goede komt, is het natuurlijk geen probleem,” zegt een woordvoerder. “Maar als het wordt gebruikt om lerarentekort op te vullen, moet je goed uitkijken. Er kunnen allerlei technische problemen ontstaan en de interactie tussen leerling en docent is minder. Een leerkracht is niet zomaar te vervangen.”
Read More >>

OESO pleit voor minder internetgebruik op school

Onderwijs en ICT / 16.04.2018

In de groeiende wereld van digitale technologie draait alles om snelheid. Computers verdubbelen om de twee jaar hun prestaties. De toekomstige 5G-generatie mobiele telefoons zal 100 keer sneller zijn dan de huidige 4G- en 20.000 keer sneller dan de ‘oude’ 3G-generatie. Het aandeel van de wereldbevolking dat internet gebruikte is de afgelopen vijf jaar van 34% naar 48% gestegen. Verandert deze digitale revolutie het leven van adolescenten in hetzelfde waanzinnige tempo? Zijn 15-jarigen meer en meer verbonden met internet? Volgens een recent PISA-rapport brengen studenten steeds meer tijd door met internetten, zowel op als buiten school. Het gebruik van internet onder kansarme studenten neemt exponentieel toe. Maar volgens de onderzoekers is dat niet altijd voordelig voor de ontwikkeling van jongeren. Zolang internetgebruik nog niet goed is ingebed in het onderwijs, pleiten zij ervoor de tijd op internet vooral te beperken tot het privédomein. Als jongeren op dit moment internet intensief op school gebruiken, gaat dit ten koste van de schoolprestaties.

Read More >>

Privacy moet hoger op de agenda in het mbo

Onderwijs en ICT / 27.02.2018

De inzet van ICT blijft in het mbo achter bij de verwachtingen van het schoolmanagement. De ambities van het management zijn groter dan de mogelijkheden op de werkvloer. Dat blijkt uit de ICT-monitor mbo 2017 van saMBO-ICT en Kennisnet. Opvallend is dat docenten met een rijk repertoire aan didactische werkwijzen, sneller en ruimer ICT inzetten in hun onderwijs en dat dit meer rendement oplevert. Ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging is er nog een hoop te doen. Met het oog op de nieuwe privacy verordening (AVG) in mei 2018 moet nog veel werk worden verzet worden. Met name de bewustwording bij personeel en studenten over het belang van IBP behoeft volgens het rapport meer aandacht en staat daarom bij veel instellingen de komende tijd op de agenda.

Read More >>

Onderwijsfestival in Utrechtse Werkspoorkathedraal

Onderwijs en ICT / 29.12.2017

17 en 18 januari 2018 wordt het eerste ‘Onderwijsfestival HU next 18’ georganiseerd in de Utrechtse Werkspoorkathedraal. De HU wil met het Onderwijsfestival laten zien wat er op onderwijsgebied binnen de hogeschool allemaal voor moois gebeurt. Er zijn inspiratiesessies, workshops, presentaties, exposities en ateliers. Bij die laatste gaan docenten met deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Zo is er een atelier in samenwerking met het lectoraat Co-Design over hoe studenten leren ontwerpend onderzoek te doen naar toekomstige ontwikkelingen en beroepen in de samenleving. Het eerste HU Onderwijsfestival is het resultaat van een samenvoeging van meerdere, jaarlijkse HU-events: de HU Nieuwjaarsviering, de onderwijscongressen van de voormalige Faculteit Natuur en Techniek, de Docent van het Jaar-verkiezing en de Honoursconferentie.
Read More >>

Digitaal toetsen vraagt zorgvuldige voorbereiding en aanpak

Onderwijs en ICT / 30.11.2017

Digitale toetsen worden steeds frequenter toegepast in het hedendaags onderwijs. Van eenvoudige formatieve quizjes, zoals Kahoot en Quizket, tot toetsen met behulp van programma’s als Wintoets, Quayn of Learnbeat. Ook de eindtoets voor groep 8 in het basisonderwijs wordt steeds vaker digitaal afgenomen. Als je als school hiervoor kiest, wil je uiteraard dat dit veilig gebeurt. Hiervoor moet je in ieder geval de ict-randvoorwaarden op orde hebben. Kennisnet heeft een informatieve brochure ontwikkeld waarin je leest met welke vraagstukken je te maken krijgt als je in technologie voor digitale toetsen wilt investeren en deze vervolgens wilt implementeren. Er worden drie stappen beschreven, die je als school zelf met je team kunt doorlopen.

Read More >>

Blockchain gaat in onderwijs van grote betekenis worden

Onderwijs en ICT / 16.11.2017

In de vorige nieuwsbrief schreven we ook al over blockchain. Een technologie die disruptief kan zijn voor alle activiteiten die gebaseerd zijn op het bijhouden van documenten waarvan het eigenaarschap gewaarmerkt is en die daarbij een tijdstempel krijgen. In het onderwijs zijn dat bijvoorbeeld leerresultaten, kwalificaties, diploma’s en inschrijvingen. Iets om in de gaten te houden. Op korte termijn zal deze technologische ontwikkeling nog geen grote gevolgen hebben, aldus een zo juist verschenen rapport. Op langere termijn mogelijk wel. Maar daarvoor moet ook de technologie zelf nog ‘kantelen’: de software open-source en de data-formats uniform worden en het beheer van de data door eigenaren zelf kan worden uitgevoerd.
Read More >>

ICT vraagt visie-ontwikkeling en professionalisering

Onderwijs en ICT / 14.11.2017

Afgelopen zaterdag publiceerde het Parool een artikel over het vlaggenschip van de Steve Jobsscholen, de Ontplooing in Nieuw-West. Een droom die een fiasco werd. Het artikel geeft ook zicht op de oorzaken van de problemen bij de meeste Steve Jobsscholen. Die hebben niets met het gebruik van ICT of iPads te maken. Een onvoldoende doordacht didactisch concept, leerlingen in het diepe gooien en bestuurlijk onervarenheid zijn de oorzaken. Dat het ook anders kan, laat Sint Ursula Horn zien. Sint Ursula Horn heeft haar onderwijs vernieuwd met behulp van iPads. Er is gewerkt aan visieontwikkeling en er is fors geïnvesteerd in professionalisering. De iPad is gebruikt om een activerende didactiek mogelijk te maken. “Maar we zijn geen iPad-school hoor”, zo benadrukken ze in het artikel.

Read More >>

Digitale diploma’s via blockchain-technologie

Onderwijs en ICT / 31.10.2017

Snellere toelating tot vervolgopleidingen met eenvoudigere en veilige administratie, duidelijkheid over het volgen van extra vakken, veilige dossieroverdracht, geen kopietjes meer maken van diploma’s en eenvoudigere en snellere organisatie van stages. Blockchain-technologie heeft de potentie dit mogelijk te maken. Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft samen met het bedrijf LearningMachine een open source standaard ontwikkeld voor credentials (Blockcert) en past deze technologie nu al toe voor het verstrekken van digitale diploma’s. Afgestudeerde studenten ontvangen niet alleen een papieren diploma, maar hebben ook de keuze een digitale versie te downloaden die zij in de Blockcerts Wallet op hun smartphone kunnen bewaren.

Read More >>