Viewing posts categorised under: Standard

Mediawijsheid onderdeel curriculum

Sociaal op school, Standard / 07.12.2016

Nederland is één van de weinige West-Europese landen waar les in mediawijsheid niet expliciet in het onderwijs is opgenomen. Dat is een gemiste kans, zo verzekert Mary Berkhout programmamanager van Mediawijzer.net onlangs in de Volkskrant. Met het oog op alle anti-pest-, en anti-radicaliseringsprogramma’s is mediawijsheid een belangrijke voorwaarde om tot goed burgerschap te komen. Het aanleren van mediawijsheid begint op school, maar stopt daar zeker niet. Het is voor elke Nederlander noodzakelijk om kritisch naar de bron en boodschap van nieuws te kunnen kijken, een eigen mening te kunnen vormen en te beseffen wat voor effect het kan hebben als je berichten verspreidt of erop reageert.

Read More >>

Laat ICT werken en verminder werkdruk

Nulmeting, Standard / 06.12.2016

Een grote meerderheid van de leraren en docenten in het primair en voortgezet onderwijs ervaart een (zeer) hoge werkdruk. De inzet van ICT geeft leraren meer plezier en gemak en kan tijdswinst opleveren. Tijd die kan worden ingezet om bepaalde groepen leerlingen extra te ondersteunen of uit te dagen. Dit blijkt uit een peiling van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT onder 439 leraren en docenten in het primair onderwijs (po) en het voorgezet onderwijs (vo). Wat betekent dit voor uw school? Aan welke punten moet uw school werken om de werkdruk van leerkrachten te verminderen? Hoe staat het met uw visie op onderwijs en ICT? Welke ontwikkelambities zijn er? Laat ICT werken en verminder de werkdruk van leerkrachten.
Read More >>

Sociale media zijn een kans

Sociaal op school, Standard / 30.10.20160 comments

Sociale media zijn een kans

Sociale media hebben enkele unieke eigenschappen, maar of ze Trump aan zijn overwinning hebben geholpen of het populisme verder in het zadel helpen is de vraag. Op sociale media kan je snel veel mensen bereiken. Vooral als je een schare trouwe en actieve volgers hebt, kunnen berichten gemakkelijk een sneeuwbaleffect teweeg brengen. Sociale media zijn ook ongefilterd. In tegenstelling tot traditionele massamedia ben je niet afhankelijk van een journalist die uiteindelijk je woorden ‘uit de context kan rukken’ of die je verkeerd kan citeren. Dat ongefilterde kan een bedreiging worden. Als kinderen zich uitsluitend baseren op datgene wat ze online zien en vinden moeten we hun informatievaardigheden aanleren. Ze moeten het verschil leren tussen echt en nepnieuws. Ze moeten over informatie beschikken om fatsoenlijk met elkaar in gesprek te gaan en zelf een mening te kunnen vormen. Ze moeten wereldburgers worden die kunnen omgaan met de complexiteit van onze samenleving.

 

Read More >>

Peuters aan de slag met algoritmen

Standard / 09.06.20160 comments

Heb je een computer nodig voor programmeeronderwijs? Nee, programmeren is denken in stapjes. Leer je kinderen in een bepaald verloop te denken, dan sorteer je voor op een toekomst vol technische snufjes. Dan zijn kinderen klaar voor een samenleving, waar programmeren een belangrijk onderdeel is. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, vinden ze op de openbare basisschool Lyts Libben in Berlikum. In groep 1/2 leren de kleintjes al programmeren. Maar een computer of tablet komt er niet aan te pas. ”Het gaat om de grammatica van het programmeren, dat de leerlingen leren in stapjes te denken,” verklaart directeur Janneke Grijpma. Het programma is een uitwerking van de leerlijn programmeren in het PO.

Read More >>

Benut u al de meerwaarde van ict?

Standard / 08.06.20160 comments

U weet het zeker, het is de hoogste tijd voor meer ict in uw onderwijs! U heeft een eerste stap gezet naar meer les op maat, maar dan? Hoe zorgt u voor een toekomstbestendige ict-infrastructuur? Hoe vertaalt u de visie naar de praktijk? Om ict zorgvuldig in uw onderwijs te implementeren is het van belang op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en komt de vraag aan de orde “hoe staan we er zelf voor met onze school?” Rijnconsult Onderwijs en ICT kan hier desgewenst bij helpen. We hebben een aanbod ontwikkeld om op scholen nulmetingen naar het gebruik van ict in het onderwijs af te nemen. De kracht van deze aanpak is dat zowel medewerkers, ouders én leerlingen worden betrokken. Wilt u meer weten van onze aanpak? Vraag dan vrijblijvend via onderstaande button een informatiepakket aan.

Read More >>