Viewing posts categorised under: Subsidies

Regionaal Investeringsfonds mbo succesvol

Subsidies / 02.06.2019

Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, investeert de minister van onderwijs Ingrid Van Engelshoven 100 miljoen euro in de periode van 2019 tot 2022 in het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Onderwijsinstellingen kunnen daardoor mbo-studenten nog beter voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. De financiering van de projecten wordt aangevuld door andere organisaties uit de regio, waarvan in ieder geval het bedrijfsleven. Het RIF is de afgelopen jaren succesvol gebleken om samenwerking in de regio te stimuleren. In totaal hebben 111 samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren ruim 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk. Het bedrijfsleven en regionale overheden hebben dat aangevuld met nog eens 215 miljoen euro.

Read More >>

Subsidieregeling aanpak lerarentekort

Subsidies / 12.01.2019

Leraren hoe kom je eraan? De komende jaren gaat een groot deel van de zittende leraren met pensioen en is de instroom vanuit de Pabo en de lerarenopleidingen niet voldoende om dit te compenseren. Om dit vervangingstekort te lijf te gaan schiet de overheid te hulp. Vanaf 15 januari 2019 is het mogelijkheid een subsidie aan te vragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan te pakken en het starten of versterken van de samenwerking met partners op dit thema in de regio. De hoogte van de subsidie bedraagt € 250.000 – € 500.000 bij een sector overstijgende aanvraag. Indien het MBO ook deelneemt is er € 75.000 extra beschikbaar op de genoemde bedragen. Wilt u meer weten over de regeling? Bel met Chrétien Geertzen, telefoon 06 36516427 of vraag vrijblijvend informatie aan.

Read More >>