Viewing posts categorised under: Technologie

Pilotscholen Technologie & Toepassing gezocht

Technologie / 20.03.2019

Het pilotprogramma Technology & Toepassing wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen. Scholen die vanaf het schooljaar 2019-2020 willen meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing kunnen zich tot en met vrijdag 5 april inschrijven. In dit vak kunnen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo techniek ontdekken, ontwikkelen ze hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren ze zich op een vervolgstudie en beroep. Het concept schoolexamenprogramma T&T wordt momenteel vormgegeven met 24 pilotscholen. Scholen die meedoen aan het programma ontvangen een ontheffing van het ministerie van OCW om het concept examenprogramma T&T aan te bieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde dan wel theoretische leerweg van het vmbo.

 

Read More >>

Basisscholen kiezen voor leerlijn techniek

Technologie / 26.06.2017

Basisschool De Catamaran in Amsterdam en Montessorischool De Ontdekking in Deventer zijn de winnaars van de TechniekTrofee 2017. De jury selecteerde de basisscholen uit tachtig inzendingen. “We zien dit jaar dat steeds meer scholen werken met een zelfontwikkelde doorlopende leerlijn. De winnende scholen laten daarin een vernieuwende aanpak zien. Ook wordt Wetenschap & Techniek steeds meer omarmd en gedragen door het hele team,” aldus juryvoorzitter Elly Verburg, voormalig directeur OTIB. De Catamaran wint met het concept ‘Wonderwel’ de TechniekTrofee/Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2017 voor het beste voorbeeld van Wetenschap & Techniek (W&T) op de basisschool. De Ontdekking is met hun idee voor een ‘techniekhuisje’ de winnaar van de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2017.

Read More >>

Kinderen en nieuwe technologie

Technologie / 12.04.2016

Het nieuwe Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs nu en in de toekomst worden geconfronteerd. In een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo blijven ontwikkelen mogen scholen niet achterblijven. Robotica, virtual reality en learning analytics worden pijlers in het onderwijs. Om in de toekomst een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid worden óp die nieuwe technologieën en mét die nieuwe technologieën. Daar ligt de taak van scholen.

Read More >>