Viewing posts categorised under: Virtual reality

Onderzoek ‘meerwaarde’ Virtual Reality

Virtual reality / 10.01.2019

Bij de OMO Scholengroep in Bergen op Zoom wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. Het doel van het praktijkonderzoek is het verder implementeren van de inzet van VR binnen de OMO Scholengroep en hiermee de pilot, en het mogelijke vervolg hierop, theoretisch te  onderbouwen en te sturen. Er wordt gekeken naar de impact van VR op de motivatie van de leerlingen en er wordt gezocht naar een aanleiding voor vervolgonderzoek als het gaat om het effect op de leerresultaten. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke aantoonbare positieve effecten heeft de inzet van Virtual Reality bij het vak Mens en Maatschappij in het VMBO op het gebied van motivatie die aanleiding geven tot vervolgonderzoek als het gaat om het verhogen van de leerresultaten?

Read More >>

Leren via virtual realty beklijft

Virtual reality / 29.06.2018

De laatste jaren zie je steeds meer toepassingen van virtual reality voor onderwijs en opleiden. We weten echter nog weinig van de effecten van deze technologie op leren. Wilfred Rubens ontdekte een recent gepubliceerd onderzoek dat met een veelbelovende conclusie komt. Onderzoekers van de Universiteit van Maryland hebben een vergelijking gemaakt tussen leren via een virtuele, “immersive”, leeromgeving versus leren middels een gewone computer en tablet. Hieruit blijkt dat mensen informatie beter onthouden als deze gepresenteerd wordt via virtual reality.

Read More >>

Virtual reality is impactvoller dan social media

Virtual reality / 11.06.2018

 Ons brein behandelt virtual reality als ‘echte’ ervaring en is zo een krachtig hulpmiddel voor therapie, verklaart Jeremy Bailenson in NRC Handelsblad. Maar er zijn ook gevaren, zo legt de VR-expert uit. Een VR-game waarin de speler zijn hele lichaam gebruikt en realistische wapens hanteert, traint het motorisch systeem van de hersenen. Wil je massale schietpartijen in de VS terugdringen, dan moet je niet alleen de wapenverkoop aan banden leggen maar ook geen kant-en-klare cursussen voor massamoordenaars verkopen, luidt Bailensons pleidooi. Zijn oplossing. Het schieten in VR zou niet helemaal realistisch moeten zijn. In plaats van de trekker over te halen zou je een abrupte beweging met je elleboog moeten maken, à la Lee Towers. Zo voorkom je dat je brein de motorische link legt met schieten in de echte wereld.
Read More >>

Kabinet onderzoekt effecten van technologische ontwikkelingen

Virtual reality / 14.03.2018

Nieuwe technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kunnen belangrijke waarden als privacy, non-discriminatie, menselijke waardigheid, mensenrechten en het recht op een eerlijk proces zowel versterken als ondermijnen. Dat stelt het Rathenau Instituut. Nieuwe technologieën bieden maatschappelijke en economische kansen, kansen voor grotere efficiëntie en kwaliteitsverbetering van dienstverlening, en kansen voor het onderwijs. Het is van belang mensen te informeren over de gevolgen van technologische ontwikkelingen. Het onderwijs heeft volgens het kabinet hierbij een belangrijke rol. Scholen moeten mediawijsheid prominenter in het onderwijs opnemen om de digitale vaardigheid onder jongeren te vergroten. Voor mensen die niet digitaal met de overheid kunnen communiceren zal voortaan vanuit het betreffende bestuursorgaan ondersteuning worden geboden.

Read More >>

Uitzending RTLZ over Smart Education

Virtual reality / 03.03.2018

Scholen staan voor de uitdaging om onderwijs en technologie steeds meer met elkaar te verbinden. Kinderen worden voorbereid op de nieuwe banen van de 21ste eeuw en daar horen nieuwe vaardigheden bij die moeten worden ontwikkeld. Virtual Reality speelt hierbij een belangrijke rol.

Hoe Rijnconsult Onderwijs en ICT hierin het voortouw neemt, was zondag 4 maart te zien op bij RTL Z in de uitzending over smart education. Uitzending nog eens bekijken?

Read More >>

Virtual reality erg geschikt voor speciaal onderwijs

Virtual reality / 15.11.2017

Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen veel baat hebben bij het werken met virtual reality (VR). Dat bleek tijdens een netwerkbijeenkomst van ICT-coördinatoren in het speciaal onderwijs. De technologie kan situaties voor leerlingen verbeelden, terwijl omgevingsprikkels beperkt blijven. Het is een ideale middel om vaardigheden aan te leren, ervaringen op te doen en zelfvertrouwen te kweken. Zo kunnen er VR-filmpjes worden gemaakt van mogelijke stageplekken voor leerlingen. Door deze van te voren te bekijken, leert de leerling de plek al goed kennen en kan hij met een veilig gevoel naar de stage. Ook kan VR bijvoorbeeld worden gebruikt om leerlingen wegwijs te laten worden in het openbaar vervoer. Je kunt de leerlingen laten  zien hoe je kunt reizen met het openbaar vervoer: van betalen met de ov-chipkaart, tot de plek waar de stopknop in de tram zit.
Read More >>

Universiteit Leiden verruilt lesboek voor mixed reality

Virtual reality / 14.10.2017

Hoe vertaal je de lesstof uit medische boeken naar patiënten van vlees en bloed? Artsenopleiders worstelen al eeuwen met die vraag. Virtual reality en hologrammen bieden hulp. Studenten in het Leids Universitair Medisch Centrum kunnen sinds kort met behulp van een 3D-bril en mixed reality de anatomie en bewegingen van bijvoorbeeld een enkel tot in detail onderzoeken, zo lezen we in de Volkskrant. Het LUMC ontwikkelde een app die het mogelijk maakt om studenten met behulp van mixed reality ondersteunend lesmateriaal aan te bieden. De universiteit verwacht met de nieuwe onderwijsvormen studenten nog meer te motiveren en de studietijd te verkorten.
Read More >>

VR-leskaarten  worden goed ontvangen in het onderwijs

Virtual reality / 01.10.2017

Inzet virtual reality duur? Lastig om zelf lesmateriaal te maken? Welnee! Rijnconssult Onderwijs en ICT heeft volledige uitgewerkte virtual reality lessen voor PO-, VO en MBO-scholen. Met  de leskaarten kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk. In één training leren ze hoe ze een interactieve virtual reality les kunnen maken. Om te ontdekken wat virtual reality voor scholen kan betekenen, is er ook een gratis  ‘mini VR-les’ beschikbaar. De korte les kan prima worden ingepast in een management- en/of werkoverleg en geeft een goede indruk van de mogelijkheden die VR aan reguliere onderwijsprogramma’s kan toevoegen. Klik hier voor meer informatie.
Read More >>

Versnellingsvraag leidt tot uitgewerkte virtual reality les

Virtual reality / 26.09.2017

De versnellingsvraag van Ambion Holding, een scholengemeenschap uit Friesland met circa 4000 leerlingen heeft geleid tot een uitgewerkte virtual reality les voor het primair onderwijs in Nederland, een ‘online wiki’ vol inspiratie en praktische tools om lessen te verrijken met behulp van augmented en virtual reality. De eerste uitgewerkte virtual reality les voor het primair onderwijs in Nederland, een ‘online wiki’ vol inspiratie en praktische tools om lessen te verrijken met behulp van augmented en virtual reality. Medewerkers en leerlingen van Ambion zijn erin geslaagd om, met ondersteuning van Kennisnet en de PO-Raad, het gebruik van virtual reality te vertalen naar onderwijskundige inhoud en spelelementen. Meer weten over deze versnellingsvraag en de leerlingen zelf aan de slag zien? Bekijk hieronder het filmpje.
Read More >>

360 graden video goed toepasbaar in het onderwijs

Virtual reality / 25.06.2017

De laatste paar jaren hebben we de beschikking over 360 graden camera’s die je in staat stellen opnames te maken waarbij je om je heen kunt kijken. Deze technologie kan ook binnen leersituaties uitstekend worden ingezet. De relatief eenvoudige techniek van 360 graden video maakt het mogelijk om grote aantallen leerlingen rond te laten kijken in situaties die voorheen moeilijk of niet toegankelijk waren, op een moment en plaats naar keuze, alleen of in een groep onder leiding van een expert. Een indrukwekkende toepassing van 360 graden video is de documentaire ‘Clouds over Sidra’ van de Verenigde Naties, die hieronder te bekijken is.

http://

Read More >>