projectmanagement en tijdelijk management

Verandermanagement

Steeds vaker hebben schoolleiders en docenten te maken met complexe veranderingen op hun school of instelling. Het steeds meer gaan werken met ICT, digitale administratiesystemen, devices en digitaal leermateriaal, heeft niet alleen invloed op de manier van lesgeven maar ook op het leidinggegeven. Dit heeft hoe dan ook gevolgen voor iedereen die daarbij betrokken is. De belangen lijken niet altijd voor iedereen hetzelfde te zijn. Een goede verandermanager kent deze situaties en speelt daar goed op in. Onze adviseurs begeleiden u bij deze veranderprocessen.

Projectmanagement

Het projectmanagement binnen een school of onderwijsinstelling vraagt om een bijzondere ervaring en werkwijze. Alle projecten die (deels) betrekking hebben op ICT zijn voor het slagen afhankelijk van een goede aansturing en begeleiding zonder daarbij de mensen om wie het gaat en het doel uit het oog te verliezen. De ervaren projectmanagers van Rijnconsult Onderwijs en ICT ondersteunen scholen bij de uitvoering van deze projecten. Omdat zij het onderwijs van binnenuit kennen, zijn ze een waardevolle aanvulling op uw eigen team.

Interimmanagement

Soms heb je als onderwijsorganisatie extra versterking nodig. Bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature, voor het vlottrekken van een project: interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. De senior consultants van Rijnconsult Onderwijs en ICT zijn beschikbaar als interim manager. Daarbij werken we samen met Rijnconsult Interim Management.

998
Jan-Willem van StijnConsultant

Meer weten? Neem gerust met mij contact op!
T 06 1092 7689
E janwillem.vanstijn@rijnconsultonderwijsict.nl