Digitale didactiek voor Ipad onderwijs

Opzet van de workshops

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het niveau. Om maatwerk te kunnen bieden is het van belang het niveau van de docent vast te stellen. Wat is het niveau van digitale vaardigheden, het omgaan met digitaal leermateriaal en het toepassen van digitale werkvormen in de klas.

Het opleidingsprogramma wordt in overleg met de deelnemer samengesteld. De belangrijkste componenten zijn kennisuitwisseling en verbreding en verdieping van de digididactische vaardigheden gerelateerd aan vakinhoud. De cursisten bouwen aan een portfolio van werkvormen met de iPad. Dit portfolio vormt de basis voor de activiteiten die de iCoaches in de sectie ondernemen om een olievlekwerking te bewerkstelligen.

Een ander component van dit opleidingsprogramma vormen de ICT coachingsvaardigheden. Hoe begeleid je docenten in het lesgeven met digitale tools? Hoe ga je om met weerstand en wat zijn factoren die leiden tot gebrek aan innovatie? Dat zijn vragen die in dit deel van het programma aan bod komen.

Deelnemers ontvangen bij een succesvolle deelname aan het programma en voldoende inzet het certificaat “iCoach iPadonderwijs”

Het aanbod

Digitale leermiddelen

Na de introductie en theorie over “digitale didactiek” (TPACK) vervolgen we de
bijeenkomst met het bespreken van de onderwijskundige en persoonlijke doelen van
het opleidingsprogramma.
De docenten worden hierin wegwijs gemaakt en zij voeren opdrachten uit.

Gedurende de bijeenkomsten zal de didactische meerwaarde van het lesgeven met de iPad worden aangetoond. Er wordt eveneens aandacht besteed aan het klassenmanagement.

Het werken met Google Drive, zowel op de iPad als de Macbooks die de docenten tot hun beschikking hebben. Zij leren onder andere mappen te delen en te categoriseren. Google drive zal als basis dienen voor het uitwisselen van bestanden.
De docenten leren daarnaast werken met iTunesU, ten behoeve van het opleidingstraject.

De docenten gaan werken met twee tools die tijdens de lessen gebruikt kunnen worden om de leerlingen te activeren en ze snel te toetsen of een mening te peilen. Deze tools kunnen ook ingezet worden om snelle lesevaluaties uit te voeren. Tenslotte gebruiken we de tools om leerlingen van elkaars antwoord te laten leren.

Een interactief onderwijsleergesprek in plaats van het frontale uitlegpraatje, dat proberen we te bereiken.
We bekijken de mogelijkheden voor uitwerkingen met de iPad door leerlingen. Voorbeelden zijn het maken van een mindmap om de lesstof te structureren of het maken van flipcards waardoor leerlingen snel en gemakkelijk begrippen kunnen leren.

workshop6De iPad biedt leerlingen en docenten de mogelijkheid om op heel andere wijze met stof bezig te zijn. Het oefenen van uitspraak in een virtueel toneelstuk bijvoorbeeld. Of het gebruik van games in de les.
Een waardevolle toevoeging van het lesgeven met iPad is de mogelijkheid om op vrij gemakkelijke wijze video’s te maken en te monteren. Daarnaast zijn er diverse toepassingen waarmee uitlegvideo’s gemaakt kunnen worden door docenten of leerlingen.
Deze mogelijkheden worden in de context van het onderwijsmodel van “Flipping the classroom” besproken.

Het resultaat

De deelnemers zijn in staat:
– om meerdere digitale activerende werkvormen met de IPad in hun eigen lessen op een effectieve manier in te zetten;
– om mappen te delen en te categoriseren via Google drive
– om met ITunesU te werken ten behoeve van het opleidingstraject
– activerende werkvormen toe te passen in hun les
– een interactief onderwijs-leergesprek te voeren
– om studiemiddelen te ontwikkelen met de IPad (mindmaps, flipcharts)
– creatieve werkvormen toe te passen

926
Sanne PitConsultant

Meer weten? Neem gerust contact op!
T 06 2478 0647
E sanne.pit@rijnconsultonderwijsict.nl