Workshop ICT om van te dromen

Onderwijs met ICT

Dat ICT een onmisbaar hulpmiddel is voor eigentijds onderwijs zal het overgrote deel van het onderwijs beamen. Ondanks de vooruitgang in de techniek levert het inzetten van ICT nog veel hoofdbrekens op. Tegelijkertijd zijn er veel mooie good practises. In deze workshop laten wij zien aan welke randvoorwaarden het goed inzetten van ICT moet voldoen én … hoe je dat kunt inrichten. Je krijgt voorbeelden van geslaagde invoeringstrajecten, financiële modellen om het betaalbaar te houden en handvatten hoe je het beheersbaar kunt houden. Opzet van de workshop

De workshop geeft informatie over de stand van zaken m.b.t. de inzet van ICT in het onderwijs. Daarbij worden informatieve sessies afgewisseld met interactieve werkvormen. Uiteraard wordt ook gekeken naar de eigen situatie en worden mogelijkheden voor de eigen school onderzocht.

Het aanbod

De workshop wordt gegeven in drie dagdelen van ongeveer 3½ uur. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:
– ICT in de 21e eeuw
– Visie en beleid
– Randvoorwaarden voor succesvolle invoeringstrajecten, projectmatige aanpak, PDCA-cyclus, basis verandermanagement
– Financiële modellen om het betaalbaar te houden
– Professionalisering: docenten, management, ICT-afdeling
– Leermiddelenbeleid
– Techniek: devices, netwerk en Internet, The Cloud, …

De deelnemende scholen krijgen in de workshops inzicht in de stand van zaken op hun school, de mogelijkheden en werken dat in de basis in een plan uit.

Het resultaat

Na afloop van de workshop heeft de deelnemer overzicht over de randvoorwaarden voor het succesvol inzetten van ICT en inzichten in de invulling daarvan. Er ligt een basis voor een goed onderwijs-ict beleidsplan.

shutterstock_67609363

 

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

928
Lex van den NieuwenhuizenConsultant

T 06 3025 7440
E lex.vandennieuwenhuizen@ rijnconsultonderwijsict.nl

1002
Marian SchelvisConsultant

T 06 15356277  5201
E marian.schelvis@ rijnconsultonderwijsict.nl