Workshop Differentiëren met ICT voor efficiënter onderwijs 

Differentiëren en ICT

Van alle kanten wordt de scholen gewezen op het belang van differentiëren. Maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je om met de ene keer grotere en dan weer kleinere groepen leerlingen, hoe bied je passend onderwijs, kun je personaliseren en bied je talenten de ruimte? In deze workshop worden de verschillende differentiatievormen besproken, het klassenmanagement, beproefde vormen van efficiënter onderwijs en uiteraard hoe ICT daarin een rol kan spelen.

Opzet van de workshop

De workshop is een mix van theorie en doen. Zo worden theoretische achtergronden behandeld waaronder leertheorieën, modellen en voorbeelden. Daarbij worden veel voorbeelden gegeven hoe differentiatie in de praktijk wordt en kan worden toegepast. Uiteraard wordt ook gekeken naar de eigen praktijk, worden lessen gemaakt en mogelijkheden voor de eigen school onderzocht.

Het aanbod

De workshop wordt gegeven in drie dagdelen van ongeveer 3½ uur. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Theorie: Wat is differentiëren, doelen, vormen
– Samenvatting van de belang zijnde leertheorieën (leerstijlen Kolb e.d.)
– Voorbeelden: Hoe kun je differentiëren, modellen, klassenmanagement, onderwijsorganisatie
– Ervaringen: Waarmee kun je differentiëren, tools
– Zelf een gedifferentieerde les ontwerpen en bespreken
– Een Plan van Aanpak maken zoals dat voor jouw school haalbaar zou kunnen zijn

Het resultaat

Na afloop van de workshop heeft de deelnemer de verschillende vormen van differentiatie op een rij, hoe je dat organiseert en welke rol ICT daarin kan spelen.

workshop2

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

928
Lex van den NieuwenhuizenConsultant

T 06 3025 7440
E lex.vandennieuwenhuizen@ rijnconsultonderwijsict.nl

1002
Marian SchelvisConsultant

T 06 15356277  5201
E marian.schelvis@ rijnconsultonderwijsict.nl