Workshop E-didactiek

Optimaal inzetten van ICT in de les

Naast het toepassen van digitale leermiddelen kun je ICT inzetten om je lessen op een andere manier te geven, te differentiëren en te activeren. In onze workshop E-didactiek worden veel voorbeelden gegeven hoe je dat kunt realiseren, hoe je dat kunt inzetten in je les en ga je uiteraard ook zelf aan de slag.

Opzet van de workshop
 • Veel voorbeelden en praktijk
 • De achterliggende theorie
 • Zelf aan de slag, concrete lessen maken
 • Terugkoppeling aan elkaar
Het aanbod

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

3 – 4 dagdelen van 3,5 uur met meerdere praktijkoefeningen die direct in de les ingezet kunnen worden zoals:

 • Online quiz en enquête, goede instructiefilmpjes maken, Flipping the Classroom, interactieve afbeeldingen, QR-codes, Infographics, multimediale artikelen, de tablet in de klas, samenwerken, …
 • Theoretische achtergronden: TPACK, 21st century skills, mediawijsheid, vier-in-balans, de E-didactische cirkel.
 • Didactiek: ondermeer klassenmanagement, activerende didactische werkvormen, Flipping the Classroom, samenwerkend leren.
 • Het (her)ontwerpen van een digitale les met de E-didactische cirkel en bijbehorende placemat.
 • Een persoonlijk actieplan.
Het resultaat

De deelnemers

 • Zijn in staat om meerdere digitale activerende werkvormen in hun eigen lessen op een effectieve manier in te zetten.
 • Kunnen hierdoor hun les vanuit meerdere invalshoeken bekijken: vanuit de leerling, de docent en de organisatie.
 • Kunnen bepalen wat de effectiviteit is van de verschillende gereedschappen en bepalen welke ICT daarvoor nodig is.

Voor gedetailleerde informatie over de workshop en de op-maat varianten daarop, neem contact met ons op.

workshop3_0

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

928
Lex van den NieuwenhuizenConsultant

T 06 3025 7440
E lex.vandennieuwenhuizen@ rijnconsultonderwijsict.nl

1002
Marian SchelvisConsultant

T 06 15356277  5201
E marian.schelvis@ rijnconsultonderwijsict.nl