Workshop train the trainer E-didactiek

Optimaal inzetten van ICT in de les

Naast het toepassen van digitale leermiddelen kun je ICT inzetten om je lessen op een andere manier te geven, te differentiëren en te activeren. In onze workshop train-de-trainer e-Didactiek worden veel voorbeelden gegeven hoe je dat kunt realiseren, hoe je dat kunt overdragen aan je collega’s en ga je uiteraard vooral ook zelf aan de slag.

Opzet van de workshop

Om zoveel mogelijk resultaat uit de workshop te kunnen halen, hebben we het als volgt opgezet:
– veel voorbeelden en praktijk
– de achterliggende theorie
– zelf aan de slag
– terugkoppeling aan elkaar

Het aanbod

De workshop bestaat uit 3 – 4 dagdelen van 3½ uur met de volgende onderdelen:
– Meerdere praktijkoefeningen die direct in de les ingezet kunnen worden zoals:
– On-line quiz en enquête, goede instructiefilmpjes maken, flipping the Classroom, interactieve afbeeldingen, QR-codes, Infographics, digitaal toetsen, multimediale artikelen, de tablet in de klas, samenwerken, …
– Theorie: TPACK, 21st century skills, mediawijsheid, vier-in-balans, de schijf-van-vijf
– Tips voor het overdragen aan collega’s, enthousiasmeren, ondersteunen, organisatie, …
– 2 x 1 lesuur met begeleiding op de werkplek, video-interactie-begeleiding
– 1 x studie(mid)dag op de deelnemende school: ondersteunen bij organisatie en invulling
– Voor gedetailleerde informatie over de workshop, neem contact met ons op.

Het resultaatshutterstock_142447945

Na afloop van de workshop hebben we het volgende bereikt. De deelnemers:
– zijn in staat om meerdere digitale activerende werkvormen in hun eigen lessen op een effectieve manier in te zetten;
– kunnen hiervoor hun les vanuit meerdere invalshoeken te bekijken: vanuit de leerling, de docent en de organisatie;
– zijn in staat om dit aan hun collega’s op een inspirerende manier over te brengen;
– hebben middelen en werkwijzen gekregen om die overdracht effectief te kunnen uitvoeren.

Om het uitdragen van de opgedane kennis en ervaring goed vorm te kunnen geven binnen de eigen school wordt geadviseerd om met meerdere train-de-trainers per school/locatie aan de workshop deel te nemen. Een richtlijn hiervoor is 1 train-de-trainer per 50 collega’s, met een minimum van twee. Een workshop heeft maximaal 12 deelnemers.

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

928
Lex van den NieuwenhuizenConsultant

T 06 3025 7440
E lex.vandennieuwenhuizen@ rijnconsultonderwijsict.nl

1002
Marian SchelvisConsultant

T 06 15356277  5201
E marian.schelvis@ rijnconsultonderwijsict.nl