Over Rijnconsult Onderwijs en ICT

Wij zijn ervaren onderwijsprofessionals met hart voor inspirerend onderwijs. Wij helpen leerlingen, docenten en leiders te ontdekken hoe onderwijs beter en slimmer kan worden georganiseerd. Natuurlijk kan ICT hierbij als belangrijk hulpmiddel worden ingezet, maar onderwijs blijft leidend. Wij bieden antwoord op al uw strategische, tactische én operationele vragen:

 • Tijdelijke managementkracht
 • Richten en inrichten van uw onderwijs-ict (leermiddelen)beleid
 • Training en scholing
 • Virtual Reality
 • 21ste eeuw vaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Expertise

  Onze professionals hebben ruime ervaring in het onderwijs en zijn ook vandaag de dag nog (deels) werkzaam in het onderwijs.

 • Doelgericht

  We bieden u een integrale oplossing. Wij denken met u mee, bieden ondersteuning op het gebied van beleid en projectmanagement, verzorgen trainingen en dragen zorg voor individuele begeleiding gedurende het gehele traject.

 • Kwaliteit

  Wij zijn onafhankelijk van uitgevers en IT partners zodat wij u zo optimaal en eerlijk mogelijk kunnen adviseren.

‘Ik heb zelden zo een goedlopend project meegemaakt’

Anton du Pontvoorzitter College van Bestuur SG De Rede

DE  ADVISEURS

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met innovaties en ict binnen het onderwijs. De meesten werken nog parttime binnen een onderwijs-instelling. Dit geeft een goed referentiekader om te begrijpen wat er speelt op de werkvloer. Onze specialisten helpen met het vorm geven aan uw onderwijs-ict beleid, uw leermiddelenbeleid, scholingsplan etc. Wij denken onafhankelijk mee in het selecteren van IT-leveranciers, van hardware tot aan content. Naast deze strategische denkkracht leveren wij ook projectmanagers of programmamanagers. En voor de zogenaamde “handjes in de klas” helpen onze mensen de docenten om hun digitale vaardigheden te versterken. Hierdoor zijn docenten nog beter in staat aan te sluiten bij de talenten, vaardigheden en leerstijlen van de leerling. Wij leveren dus op alle niveaus de benodigde kennis en expertise.

Persoonlijke relaties, dáár hechten wij veel waarde aan. Samen maken we de stap naar een succesvol onderwijs en ict-beleid.

‘Rijnconsult Onderwijs en ICT heeft een vraaggeleide benadering, daar zijn wij erg blij mee. Zij stellen het onderwijs centraal, niet de techniek.’

Joost de Jonghdirecteur Kellebeek College

BIJ ONS WERKEN

Als je bij ons komt werken, merk je al snel dat we gedreven zijn om ons vak goed te doen. We werken hard, maar vinden een gezonde werk-privé balans erg belangrijk. Er heerst een informele sfeer en enthousiasme en initiatief worden erg gewaardeerd. Wij zijn een plek waar je alle ruimte en support krijgt om jezelf te ontwikkelen van adviseur naar senior adviseur. Dat doe je door direct aan het werk te gaan in opdrachten. We komen maandelijks bij elkaar op kantoor om elkaar aan te scherpen en de stand van zaken door te nemen. Daarnaast hebben we een ontwikkelprogramma waarbij je werkt aan onder andere adviesvaardigheden, personal performance en commercie.

Wij zijn continu op zoek naar echte onderwijsmensen met ruime ervaring met ict in het onderwijs. Denk hierbij aan onderwijs- ict beleid, leermiddelen, digitale didactiek, BYOD,  Interim- en projectmanagement. Onze adviseurs zijn werkzaam in het onderwijs of hebben daar ruime ervaring in.

Voldoe jij aan deze kenmerken en wil je met enthousiaste onderwijsprofessionals samenwerken, stuur dan een mail met CV naar secretariaat@rijnconsultonderwijsict.nl.

Wij zoeken mensen met power!

‘Door de begeleiding van docenten zijn opzienbarende resultaten te melden, zoals hogere tevredenheidsscore onder leerlingen en personeel en betere samenwerking.’

Modelschool ’t Ravelijn

ONS NETWERK

Wij zijn aangesloten bij regionale en landelijke netwerken, zoals het Netwerk Gepersonaliseerd Leren. In dit netwerk beantwoorden schoolleiders leer- en praktijkvragen van elkaar over het invoeringstraject van gepersonaliseerd leren. De deelnemers worden ondersteund door ervaren (oud)schoolleiders. Deelnemers kunnen voor specifieke zaken een beroep doen op onze experts. Wij leveren een actieve bijdrage aan het Doorbraakproject Onderwijs en ICT in de vorm van coaches en adviseurs. Hierbij werken we nauw samen met Kennisnet, de VO-raad en de PO-raad.

www.doorbraakonderwijsenict.nl
In 2017 zijn scholen in primair en voortgezet onderwijs beter in staat met ICT en digitaal lesmateriaal een leerling maximaal zijn of haar talenten te laten ontplooien. Om deze ambitie waar te maken wordt via dit landelijk project de publiek-private dialoog opgestart met partijen die op deze markt actief zijn of willen worden. Samen met scholen gaan zij in de praktijk aan de slag en proberen bedachte oplossingen in het klaslokaal en op de werkvloer uit.

www.roa-advies.nl
Het ROA-lidmaatschap stelt eisen aan onze bureauomvang, continuïteit, adviesterreinen en expertise.  Onze kernprocessen zijn volgens de ISO-normering gecertificeerd.  Door lid te zijn hanteren wij ook de transparante ROA voorwaarden en werken we volgens een heldere gedragscode. Via een onafhankelijk tuchtrechtsysteem zijn we ook aanspreekbaar op ons handelen. Rijnconsult staat ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance: www.kwaliteitsregister-organisatieadvies.nl.

www.rim.nl
De Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor de InterimManagement-bureaus inNederland. De aangesloten bureaus werken volgens bepaalde kernwaarden en zijn in staat vanuit hun specialismen de gewenste kwaliteit en continuïteit aan de opdrachtgevers aan te bieden. RIM-bureaus onderschrijven de Gedragscode. Deze gedragscode garandeert een minimaal niveau voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden. Daarbij onderschrijven wij het belang van het IM-Register. Het IM-Register (www.imregister.nl) beheert de gedragscode voor professionele interim-managers en interim-managementbureaus en verzorgt de tuchtrechtspraak.

www.ace-alliedconsultants.com
Rijnconsult is partner in ACE, Allied Consultants Europe. ACE is een Europese alliantie van elf adviesbureaus met ruim 20 kantoren wereldwijd. ACE is voor ons een inspiratiebron om te zorgen dat onze kennis en ervaring voorop de golf blijft. Daarbij stelt het ons in staat onze klanten te helpen met internationale vraagstukken.

www.ink.nl
Wij zijn kennispartner van de stichting INK, deze stichting richt zich op het versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en doet dit aan de hand van het INK- managementmodel.