Scholengroep Bergen op Zoom (SGBOZ)

Een mooi praktijkvoorbeeld hoe nieuwe technologieën zoals VR op een pragmatische manier in het onderwijs worden toegepast. Docenten en leerlingen ontwikkelen hierbij nieuwe (21ste eeuwse) vaardigheden.

Bekijk
Lentiz Onderwijsgroep

Breng ICT in kaart en geef strategisch advies met een verbeterplan.

Bekijk
Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Hoe het beroepsonderwijs in West-Brabant samen met gemeenten en bedrijven komen tot een regionale beroepsonderwijsagenda.

Bekijk
De Rede

Aan de slag met de kwaliteitsverbetering op de afdeling VMBO-LWOO van Scholengemeenschap De Rede.

Bekijk
Ons Middelbaar Onderwijs

We gaven tijdelijk invulling aan de (nieuwe) functie van strategisch adviseur Onderwijs en ICT, tevens lid van de kernstaf, op het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg.

Bekijk
PO Raad

Drie Rijnconsult-adviseurs hebben zo’n 300 vraagverhelderingsgesprekken gevoerd met schoolbesturen. De resultaten zijn geanalyseerd en worden door de PO-raad gebruikt om noodzakelijke acties te ondernemen om de implementatie van het gepersonaliseerd leren beter te realiseren.

Bekijk
VO school Gouda

Een Goudse VO school realiseert met behulp van iPad-onderwijs een kwaliteitsimpuls in de dagelijkse lespraktijk.

Bekijk
Scholengemeenschap MHV

Docenten in vier vakken willen maatwerk leveren om de leerlingen maximale ontplooiingskansen te bieden. Folio is door digitale content vervangen.

Bekijk
Kellebeek College

Aantrekkelijker onderwijs door de juiste mix van leermateriaal en interactieve werkvormen in te zetten. Door instructies anders aan te bieden ontstaat meer tijd voor persoonlijke begeleiding van de leerling.

Bekijk
VO-school

Deze VO-school heeft aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven van de Innovatie Impuls Onderwijs, IOO. We hebben de keuze gemaakt te gaan participeren in het E-PAL project.

Bekijk