21ste eeuw vaardigheden

IL Figuur 21e eeuwse_DEF

Workshop Kennismaken met 21ste eeuw vaardigheden

In veel beleidsplannen van scholen vinden we dit thema terug en men zoekt naar concrete handvatten om hier mee aan de slag te gaan. Dat begint met een heldere visie en uitwerking op dit thema. Wat verstaan we eronder, welke voorbeelden zien we in de praktijk, hoe vertalen we deze vaardigheden naar de les, zowel voor docent als leerling en hoe “21ste eeuw vaardig” ben ik eigenlijk zelf? In deze workshop komen al deze aspecten aan bod en kijkt u ook zelf in de spiegel aan de hand van een scan.

Scan 21ste eeuw vaardigheden

Heeft u al een visie over hoe u de 21ste eeuw vaardigheden inbedt in het curriculum van de school? Welke 21ste eeuw vaardigheden krijgen aandacht in uw klas? De scan helpt u deze vragen te beantwoorden. De scan is bedoeld als “spiegel” voor de organisatie een geeft u een beeld van de mate waarin er in uw school- of curriculum aandacht wordt besteed aan deze vaardigheden. Het biedt een uitgelezen kans om de zwakke en sterke punten te vertalen naar een concreet scholingsplan 21ste eeuw vaardigheden.

Van meten naar scholingsplan 21ste eeuw vaardigheden

Wij helpen u de meetresultaten uit de scan te vertalen naar een scholingsplan. Of wellicht heeft u zelf al een inventarisatie gemaakt van de aanwezige en benodigde competenties. Van groter belang is dat wij samen met u eerst kijken naar de ontwikkelambities van uw school en uw medewerkers. Vervolgens is de vraag aan de orde welke onderdelen van de 21ste eeuw vaardigheden aandacht vragen voor verdere ontwikkeling en dus opgenomen moeten worden in een scholingsplan.

In het scholingsplan wordt concreet aangegeven welke type scholing voor welke doelgroep relevant is, in welke periode die gevolgd kan worden, welke interne en/of externe aanbieders hier invulling aan kunnen geven en wat de kosten hiervan zijn.

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

907
Jan BrokkeSenior Consultant

T 06-10997198
E jan.brokke@rijnconsultonderwijsict.nl

1004
Milou KnepfleSenior Consultant

T 06-36101633
E Minou.Knepfle@rijnconsultonderwijsict.nl