Inkoop, aanbesteden en leermiddelen

De markt van leermiddelen is sterk in beweging en nieuwe (ict) ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Vooruitkijken op de lange termijn is een uitdaging, omdat scholen zich bij aanbestedingen vaak wel voor vier jaar vastleggen. Vanuit docenten en vaksecties ontwikkelen zich vragen op het gebied van het gebruik van digitale en papieren leermiddelen. Op bestuursniveau is het niet eenvoudig om de specifieke vragen vanuit de werkvloer echt scherp te krijgen, rekening houdend met de ontwikkelingen in de markt.

Wij helpen u graag antwoorden te vinden op de volgende vraagstukken:

  • Welke tendensen zien we in de leermiddelenmarkt?
  • Welke veranderingen nemen we waar in de wijze waarop wordt aanbesteed?
  • Welke veranderingen nemen we waar in de vragen van de scholen ?
  • Hoe definieer je specifieke wensen en eisen ten aanzien van (digitale) leermiddelen?
  • Hoe creëer je ruimte in de aanbesteding voor de ontwikkeling van folio naar digitaal en blended learning?
  • Hoe anticipeer je op ontwikkelingen in de markt rondom aanbesteden?
  • Hoe organiseer je inkoop en aanbesteding
  • Hoe komen we tot goed contractbeheer en -verbetering

Meer weten? Neem met ons contact op!

1926
Margreet VermeerAssocié

06 2424 3377
margreet.vermeer@rijnconsultonderwijsict.nl