MANAGEMENT KRACHT

Tijdelijk management

Rijnconsult zet al meer dan vijfentwintig jaar tijdelijk management in om organisatorische en bestuurlijke vraagstukken op te lossen. De vraag naar tijdelijk management in het onderwijs groeit de laatste tijd enorm. Zoekt u tijdelijk managementkracht op directieniveau of afdeling-/ teamniveau. Onze interim managers hebben ruime ervaring in deze posities in het onderwijs en helpen u graag uw acute problemen op te lossen.

Informatiemanagement

Informatiemanagement speelt in het onderwijs een steeds belangrijker rol bij het optimaliseren van ICT-dienstverlening. Met goed informatiemanagement kunnen scholen ervoor zorgen dat ICT- en informatievoorzieningen effectief en efficiënt bijdragen aan onderwijsprocessen. Onze informatiemanagers zijn echte bruggenbouwers en hebben hun sporen ruim verdiend in deze rol.

Programmamanagement

Regie voeren op complexe , integrale onderwijs -ICT projecten is ons op het lijf geschreven. Voorbeelden zijn het begeleiden van de uitrol van BYOD, het inrichten en organiseren van een totaal scholingsprogramma, het selecteren en implementeren van LVS, ELO’s en software rondom onderwijs- en examenlogistiek. Onze mensen hebben daarbij oog voor veranderkundige aspecten, zoals het creëren van draagvlak en het verbinden van alle betrokkenen.

Projectmanagement

Sturing geven aan concrete projecten volgens onze TOKIO-methode (Tijd, Onkosten, Kwaliteit, Informatie, Organisatie) en sturen op resultaten. Hiermee leggen onze projectmanagers de basis voor een krachtige implementatie. Onze mensen hebben daarbij oog voor veranderkundige aspecten, zoals het creëren van draagvlak en het verbinden van alle betrokkenen.

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

832
Ad VerbogtDirecteur

T 06 1564 9082
E ad.verbogt@rijnconsultonderwijsict.nl

998
Jan-Willem van StijnSenior Consultant

T 06-1092 7689
E janwillem.vanstijn@rijnconsultonderwijsict.nl