MANAGEMENT KRACHT

Tijdelijk management

Rijnconsult zet al meer dan vijfentwintig jaar tijdelijk management in om organisatorische en bestuurlijke vraagstukken op te lossen. De vraag naar tijdelijk management in het onderwijs groeit de laatste tijd enorm. Zoekt u tijdelijk managementkracht op directieniveau of afdeling-/ teamniveau. Onze interim managers hebben ruime ervaring in deze posities in het onderwijs en helpen u graag uw acute problemen op te lossen.

Informatiemanagement

Informatiemanagement speelt in het onderwijs een steeds belangrijker rol bij het optimaliseren van ICT-dienstverlening. Met goed informatiemanagement kunnen scholen ervoor zorgen dat ICT- en informatievoorzieningen effectief en efficiënt bijdragen aan onderwijsprocessen. Onze informatiemanagers zijn echte bruggenbouwers en hebben hun sporen ruim verdiend in deze rol.

Coaching en leiderschap

Deze snel veranderende tijden vragen een grotere mate van wendbaarheid, creativiteit en daadkracht van management en medewerkers.  En dat vraagt van leiders dat zij de beschikbare expertise steeds weer mobiliseren en synergie in de organisatie nastreven. Deze ‘return on intelligence’ uit zich in bevlogenheid, vertrouwen, creatieve en effectieve oplossingen, efficiency en bovenal meer tevreden klanten en stakeholders. Wij zijn er trots op dat we elke dag weer mogen aanschuiven aan de bestuurstafel of in de boardroom om mee te denken over de vraagstukken waar leiders vandaag en in de toekomst voor staan. Een leven lang leren op directie- en management niveau.

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

998
Jan-Willem van StijnSenior Consultant

T 06-1092 7689
E janwillem.vanstijn@rijnconsultonderwijsict.nl