Mediawijsheid

In deze snel veranderende wereld is het niet meer de vraag of mediawijsheid een onderdeel van het onderwijsaanbod moet zijn. De uitdaging is er met zijn allen vanuit een visie vorm aan te geven, deze visie naar een concreet programma te vertalen en het programma vervolgens met je team uit te voeren.

Maar hoe vorm je een visie op mediawijsheid? Hoe kunnen leerkrachten samen in gesprek gaan over mediawijsheid? Hoe ga je om met cyberpesten en sexting? Hoe begeleid je als leerkracht leerlingen als je het gevoel hebt dat zij op sommige vlakken verder zijn dan jij?

Rijnconsult Onderwijs en ICT kan u daarbij helpen. We hebben een ‘Mediawijsheid op School’ programma ontwikkeld voor leerkrachten, ouders en leerlingen voor het PO, VO en MBO. Het programma is gebaseerd op het competentiemodel van consumeren, participeren en produceren

Het programma is modulair opgebouwd. U kiest zelf uit de onderstaande modules om een programma op maat samen te stellen:

  • Introductielessen ‘consumeren, participeren en produceren’ voor leerlingen.
  • Verdiepingslessen zoals “cyberpesten”, “sexting” en “online identiteit” voor leerlingen.
  • Ouderavonden: naast informatie overdracht, creëren we meer zelfbewustzijn bij ouders met veel interactie
  • Mediawijsheid cafés voor leerkrachten: van visie op mediawijsheid tot integreren in het curriculum (maatwerk in overleg).

 

Meer weten? Neem met ons contact op!

1000
Henny LuijtenSenior adviseur

T 06 5514 0086
E henny.luijten@rijnconsultonderwijsict.nl