Mediawijsheid

Hoe kunnen wij als leerkrachten binnen het onderwijs de verantwoordelijkheid vormgeven om met leerlingen in gesprek te komen over het gebruik van digitale media? Hoe bewegen de kinderen zich in deze virtuele wereld? Wat doen ze er? Hoe, wanneer en hoe vaak exploreren, participeren en presenteren zij zich in dit domein? Waarom doen ze het? Waartoe moet het leiden? Hoe beweeg ik zelf in deze wereld? Hoe kun je op een zinvolle manier met kinderen spreken over de kansen en bedreigingen van de digitale wereld? Hoe kunnen we komen tot een mediapedagogiek beleid binnen het primair onderwijs?

Plan van aanpak

Bij de zoektocht naar een eigentijdse mediapedagogiek wil Rijnconsult Onderwijs en ICT onderwijsorganisaties graag helpen met een serie van vijf mediawijsheid cafés op maat met de volgende thema’s:

  1. Digitaliseren (digi-ik, digi-nu, digi-straks)
  2. Consumeren (zoeken, filteren, beoordelen)
  3. Participeren (verbinden, benutten, bewaken)
  4. Produceren (publiceren, evalueren, reflecteren)
  5. Kanjeren* (bespreken, uitspreken, afspreken)

* het onderdeel ‘kanjeren’ wordt ingevuld met de onderwerpen cyberpesten, sexting en digitale identiteit

De mediawijsheid cafés duren 1 dagdeel en hebben een informeel karakter. Deelnemers hoeven niet stil te zitten en lang te luisteren of te kijken. In plaats daarvan nemen ze deel aan korte inspirerende workshops. De workshops hebben de volgende opbouw:

  • laten ervaren
  • korte uitleg
  • een gesprek met ‘echte’ vragen
  • afsluiting met enkele vuistregels

Naast de mediawijsheid cafés voor leerkrachten zijn er ook programma’s voor leerlingen en ouders. (maatwerk in overleg).

 

Meer weten? Neem met ons contact op!

1000
Henny LuijtenSenior adviseur

T 06 5514 0086
E henny.luijten@rijnconsultonderwijsict.nl