Privacy, security en ict

De wet- en regelgeving komt meestal na de techniek. Inmiddels zijn uw verplichtingen als school of bestuur duidelijk vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Van u wordt verwacht afspraken te maken met uw leveranciers. Daarnaast zullen de verplichtingen, die volgen uit deze wet, moeten worden geborgd. Onze experts helpen u dit vorm te geven en op de juiste wijze afspraken met leveranciers te maken. En we zorgen ervoor dat privacy ook in uw organisatie wordt veiliggesteld.

Meer weten? Neem met ons contact op!

928
Lex van den Nieuwenhuizen

T 06 3025 7440
E lex.vandennieuwenhuizen@rijnconsultonderwijsict.nl