Programma- en projectmanagement

Voor echte implementatiekracht zijn wij uw beste partner. Onze programma- en projectmanagers weten complexe vraagstukken te vertalen naar heldere implementatie trajecten, kunnen daar de regie op voeren en sturen op resultaat. U kent ongetwijfeld de formule Effectiviteit = Kwaliteit X Acceptatie (E=KXA). Als veranderkundig adviesbureau hebben we de juiste verandercompetenties in huis om uw medewerkers mee te nemen in de transitie waar u voor staat.

Enkele voorbeelden:

  • Opzetten en inrichten regionale ict-expertisecentrum
  • Inrichten bovenschoolse ict organisatie
  • Implementatiekracht schooladministratie systemen
  • Optimaliseren van de onderwijs- en examenlogistiek
  • Inrichten Shared Service Center
  • Ondersteuning BYOD projecten
  • Begeleiding uitrol Gepersonaliseerd Leren
  • Ontwikkelen en inzetten VR lesmateriaal
  • Ict implementaties in onderwijs proces

Meer weten? Neem met ons contact op!

1514
Bas van EekhoutSenior adviseur

T 06 5110 8363
E bas.vaneekhout@rijnconsultonderwijsict.nl

919
Jan Brokke

T 06 1099 7198
E jan.brokke@rijnconsultonderwijsict.nl