RICHTEN EN INRICHTEN

Meting Onderwijs – ICT met Vier in balans *)

Scholen krijgen in een hoog tempo te maken met nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. Nieuwe technologieën, onderwijskundige methodes, regelgeving of opbrengstgericht werken. Wat betekent dit voor uw school? Aan welke punten moet uw school werken? Hoe staat het met uw visie op onderwijs en ICT, op (ICT-)deskundigheid van medewerkers, op digitaal leermateriaal en infrastructuur. En welke ontwikkelambities heeft u?

De “Meting onderwijs en ICT” brengt uw huidige en gewenste situatie in kaart via de scan en persoonlijke gesprekken met leerlingen/ ouders, docenten en management.

Wat worden speerpunten van uw onderwijs- ICT beleid of scholingsplan, breng het in kaart met de meting.*) Model Kennisnet4 in balans

Stappenplan: van visie naar beleid

Het blijkt een hele uitdaging om goed te verwoorden welke ambities de onderwijsinstellingen nastreven op het gebied van ICT in het onderwijs. Het begint met een heldere visie op onderwijs , een scherpe finishfoto en antwoord op de vraag op welke wijze ICT hierin kan ondersteunen. Wij helpen u in een aantal dagdelen door dit proces zodat u een stevige basis kunt leggen voor uw onderwijs-ICT beleid. In dit proces werken we aan draagvlak en betrekken wij zoveel mogelijk spelers: docenten, leerlingen, ouders , management, (eventueel) bedrijfsleven.

Stappenplan Leermiddelenbeleid en inkoopbegeleiding

Een nadere uitwerking van onderwijs en ICT-beleid is gericht op de (toekomstige) leermiddelen. Waar gaat u de komende jaren in investeren? Welke (digitale) leermiddelen passen het beste bij uw ambities en kunnen ertoe bijdragen dat uw onderwijs van hoge kwaliteit is en op een efficiënte manier is georganiseerd. Wij nemen u in een aantal dagdelen mee in uw zoektocht naar de juiste leermiddelen, waar nodig met een onderliggende businesscase. Op deze manier kunt u gericht en bewust investeren in de juiste apparaten, digitale content, boeken, digiborden, LVS, ELO, etc.

Implementatieplan

Op het moment dat er een concreet leermiddelenbeleid is geformuleerd komt de fase van implementatie aan bod. De HOE-vraag staat centraal. Wij helpen u keuzes te maken in de juiste volgorde van investeren en implementeren. Denk aan een verantwoord uitrolmodel voor BYOD trajecten, aanschaf en implementatie van digitale content, ELO, LVS, e-portfolio, etc.

Advies onderwijsondersteuning (examenlogistiek, ELO, LVS, etc.)

In bepaalde gevallen wordt door scholen specifieke expertise gevraagd bij de inrichting van een nieuw systeem. Onze experts zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en helpen u het optimale uit de systemen te halen. Van pakketselectie tot implementatie van LVS, ELO, Rooster- en Examinering systemen, Digitale leeromgevingen, Digitaal LOB portfolio, etc.

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

1514
Bas van EekhoutSenior Consultant

T 06 5110 8363
E bas.vaneekhout@rijnconsultonderwijsict.nl

1009
Ad van der WielSenior Consultant

T 06 20418102
E ad.vanderwiel @rijnconsultonderwijsict.nl