STRATEGIE EN ORGANISATIE

Ondersteuning strategische thema’s

In bepaalde gevallen wordt specifieke expertise gevraagd bij de ontwikkelen en inrichten van een nieuwe organisatie of systeem. Onze strategische adviseurs staan u graag bij in onderwerpen zoals:

  • Samenwerking Onderwijs, Overheid en Onderneming (3 O’s)
  • Inrichten Shared Service Center
  • Omgaan met krimp in de regio
  • Inrichten ict organisatie versus informatiemanagement
  • Sturen en verantwoorden (governance)
  • Gepersonaliseerd leren
  • Inkoop, aanbesteden en leermiddelenbeleid
  • Onderwijs- en examenlogistiek
  • Transitieplan migratie naar de cloud
Meting Onderwijs – ICT met Vier in balans

Scholen krijgen in een hoog tempo te maken met nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. Nieuwe technologieën, onderwijskundige methodes, regelgeving of opbrengstgericht werken. Wat betekent dit voor uw school? Aan welke punten moet uw school werken? Hoe staat het met uw visie op onderwijs en ICT, op (ICT-)deskundigheid van medewerkers, op digitaal leermateriaal en infrastructuur. En welke ontwikkelambities heeft u?

De “Meting onderwijs en ICT” brengt uw huidige en gewenste situatie in kaart via de scan en persoonlijke gesprekken met leerlingen/ ouders, docenten en management.

Stappenplan: van onderwijsvisie naar ICT-beleid

Het blijkt een hele uitdaging om goed te verwoorden welke ambities de onderwijsinstellingen nastreven op het gebied van ICT in het onderwijs. Het begint met een heldere visie op onderwijs , een scherpe finishfoto en antwoord op de vraag op welke wijze ICT hierin kan ondersteunen. Wij helpen u in een aantal dagdelen door dit proces zodat u een stevige basis kunt leggen voor uw onderwijs-ICT beleid. In dit proces werken we aan draagvlak en betrekken wij zoveel mogelijk spelers: docenten, leerlingen, ouders , management, (eventueel) bedrijfsleven.

Meer weten? Neem met ons contact op!

832
Ad VerbogtDirecteur

T 06 1564 9082
E ad.verbogt@rijnconsultonderwijsict.nl