Modelschool ’t R@velijn

Het is een feit dat de onderwijssector te kampen heeft met een terugloop van het aantal leerlingen. In bepaalde gebieden in Nederland zullen er hierdoor problemen kunnen ontstaan voor vele kleine VO scholen.

‘Door goede begeleiding hebben de docenten en onderwijsassistenten zich allen bekwaamd in het gebruik van de digitale hulpmiddelen en zijn begeleid bij de juiste keuze van digitale methoden ter vervanging van de schriftelijke methoden.’

Huibert de JongeDirecteur

1003
Jan JongeneelenConsultant

Meer weten? Neem gerust contact met mij op!
T 06 51528467
E jan.jongeneelen@ rijnconsultonderwijsict.nl

Mollercollege Steenbergen verder als Modelschool ’t R@velijn
De opdracht

Bedenk een slimme efficiëntere oplossing om ondanks de dreigende krimp het onderwijsaanbod veilig te stellen en waar mogelijk zelfs kwalitatief te verbeteren.

Het resultaat

Er is aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven van de IIO (Innovatie Impuls Onderwijs) en de keuze is gemaakt te gaan participeren in het project Onderwijsteams. Hierbij wordt onderzocht of de inzet van de docent kan worden vervangen door een team van docent met een onderwijsassistent, in een rijk gevulde digitale content. Een van de kenmerken van dit project is dat alle leerlingen en dus ook docenten en onderwijsassistenten werken met digitale methoden op devices.

Op ’t R@velijn is gekozen voor iPads voor alle leerlingen. Door goede begeleiding hebben de docenten en onderwijsassistenten zich allen bekwaamd in het gebruik van de digitale hulpmiddelen en zijn begeleid bij de juiste keuze van digitale methoden ter vervanging van de schriftelijke methoden.

Het inzicht

Door de begeleiding vanuit de projectorganisatie zijn opzienbarende resultaten te melden. Uit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek is het cijfer dat de leerlingen geven gegroeid van 6,7 naar 8,1 in 2 jaar tijd. Ook een enquête onder het personeel liet zien dat hun werkvreugde was toegenomen (naar 7,9), de samenwerking verbeterd (8,2) en de sfeer op school scoorde een ruime 8. Dit alles heeft geresulteerd in een school die als model kan staan voor vele andere. Via IIO op maat kunt u daar kennis meemaken.