scholengemeenschap MHV

Op een middelgrote scholengemeenschap MHV heeft de directie in overleg met de aantal vaksecties besloten de foliomethode voor een viertal vakken te vervangen door digitale content. Op deze wijze willen de docenten binnen deze vakken maatwerk leveren om de leerlingen maximale ontplooiingskansen te bieden.

1009
Ad van der WielConsultant

Meer weten? Neem gerust contact met mij op!
T 06 20418102
E ad.vanderwiel@ rijnconsultonderwijsict.nl

Van folio naar digitale content
De opdracht

Hoe kan de overgang van folio naar digitale content op een verantwoorde wijze gerealiseerd worden, waarbij met de digitale methode ook de eerste stappen naar ‘leren op maat’ gezet kunnen worden?

Het resultaat

Er is gekozen voor een voorbereidingsjaar. Vaste afspraak hierbij was dat na dit voorbereidingsjaar de afbouw van de foliomethode in het eerste leerjaar zou starten.

Van elke betrokken vaksectie is een docent een dag per week vrijgesteld om de overstap naar de digitale content voor te bereiden. De vier vakdocenten samen werkten hieraan op een vaste dag per week op school in de voorbereidingsgroep, die deels extern en deels door iemand van de school begeleid werd.

Iedere docent heeft de leerlijn van het vak voor het eerste leerjaar vastgesteld en deze onderverdeeld in subdoelen. Per subdoel is vervolgens meervoudig digitaal leermateriaal gezocht. Vaak kon gebruik worden gemaakt van de Stercollecties van VO-content, daarnaast is ook andere digitale content gevonden, soms werden ook onderdelen van de gebruikte foliomethode en eigen leermaterialen benut. Zo ontstond een rijk assortiment aan (vooral) digitale leerstofonderdelen, waarbij per subdoel variatie mogelijk werd.

Elke docent koppelde zijn vorderingen op structurele basis terug naar de eigen vaksectie voor commentaar en verbetersuggesties.

Na een jaar kon de digitale methode voor het eerste leerjaar van vier vakken gebruikt worden en was de foliomethode niet meer nodig. Vervolgens is op gelijke wijze gestart met het samenstellen van de digitale content voor het tweede leerjaar.

Het inzicht

Door per vak de leerlijn duidelijk te maken en deze op te splitsen in subdoelen ontstaat inzicht in wat de leerlingen moeten leren; het gaat hierbij om kennis en vaardigheden. Door per subdoel meerdere content-onderdelen te selecteren komt maatwerk binnen bereik. De contante terugkoppeling naar de vaksectie en de vaste afspraak over het afschaffen van de foliomethode, bleken voldoende om iedere vakdocent inhoudelijk bij het veranderingsproces te kunnen betrekken.