VO SCHOOL GOUDA

Een VO school in Gouda wil met behulp van iPad-onderwijs een kwaliteitsimpuls realiseren in de dagelijkse lespraktijk. Met behulp van learning analytics, differentiatie en activerende digitale werkvormen moet dit doel gerealiseerd worden. De docent is de spil in dit proces en veel aandacht voor professionalisering is daarom een noodzaak.

926
Sanne PitConsultant

Meer weten? Neem gerust contact met mij op!
T 06 2478 0647
E sanne.pit@rijnconsultonderwijsict.nl

Kwaliteitsimpuls in de dagelijkse lespraktijk
De opdracht

Ontwikkel voor het docententeam van de brugklassen werd een uitgebreid professionaliseringstraject. Dit traject dient hen te begeleiden bij de overgang naar iPad-onderwijs.

Het resultaat

Er werd gekozen voor een opleidingsprogramma gebaseerd op het SAMR model. Door dit model toe te passen in het professionaliseringstraject vond de verandering voor de docenten meer geleidelijk plaats.

De iPad werd allereerst ingezet als “boek achter glas” : een vervanging van de tot dan toe gebruikelijke boeken. De docenten werden getraind in het basisgebruik van de digitale leermiddelen behorende bij de methode.

In het volgend stadium werden de docenten ingedeeld naar digivaardigheid en kon de slag in digi-didactische ontwikkeling worden geslagen. De verschillende bouwstenen vormden samen een traject waarbij zowel ruimte was voor individuele begeleiding als “met de groep” samen ergens aan werken.