VO-SCHOOL

Ook binnen de VO-scholen staan grootse veranderingen op het programma. De VO-raad stimuleert in haar sectorakkoord de inzet van ict in het onderwijs. Zij streeft naar optimaal gebruik van digitaal leermateriaal zodat docenten met behulp van ict het onderwijs kunnen verbeteren en personaliseren. Op het terrein van digitaal leermateriaal wordt de lat hoog gelegd. Onze adviseurs volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Een aantal van onze adviseurs is als innovatiebrigadier betrokken bij Innovatie Impuls Onderwijs (IIO). Voor een van onze opdrachtgevers benutten we de resultaten van een van de IIO projecten, het E-PAL project.

‘Rijnconsult onderwijs en ICT maakte een serieuze kwaliteitsslag in het leerproces mogelijk.’

Docent VO

907
Jan BrokkeConsultant

Meer weten? Neem gerust contact met mij op!
T 06 10997198
jan.brokke@rijnconsultonderwijsict

VO-school sluit aan bij landelijk E-PAL project
De opdracht

Gezien de leeftijdsopbouw van het docententeam van bovenbouw HAVO en VWO ontstaat binnen enkele jaren een docententekort. Deze problematiek is een landelijk optredend gegeven in het VO. Onze opdracht is een slimme oplossing te bedenken om ondanks dit dreigende docententekort het onderwijsaanbod veilig te stellen en waar mogelijk zelfs kwalitatief te verbeteren.

Het resultaat

Er is aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven van de IIO (Innovatie Impuls Onderwijs). We hebben de keuze gemaakt te gaan participeren in het E-PAL project. Hierbij wordt onderzocht of de énkelvoudige inzet van de docent kan worden vervangen door een méérvoudige inzet van de docent, een rijk gevulde digitale content en de inzet van een PAL (persoonlijke assistent leraar). Kenmerk van dit project is dat de docent zijn kerntaak behoudt maar andere activiteiten onderbrengt in de twee andere elementen. Voorwaarde is wel dat de bestaande kwaliteit minimaal gehandhaafd wordt.

Docenten hebben de manier van werken met digitale content en PAL inzet kunnen ervaren én zijn in de gelegenheid gesteld met deskundige ondersteuning digitale content te ontwikkelen en te testen. Zo zijn nu een groot aantal gevalideerde e-klassen voor de VO bovenbouwvakken Scheikunde, Natuurkunde en Biologie klaar voor gebruik, evenals het bijbehorende organisatiemodel.

Het inzicht

Er is een serieuze kwaliteitsslag te maken in het leerproces. De rol van de docent wordt kleiner, doch wint hierbij aan kwaliteit. Door de slimme inzet van ict faciliteren we een effectief ict-gebruik van interactieve beamers en devices voor docent en leerling. Het integreren van de leerstof in betekenisvolle, rijk gevulde digitale content daagt de leerling uit zelfstandig of in een team aan de slag te gaan.