Henny Luijten

Ontwikkeling van mensen en ideeën, dat boeit mij. Waarde toevoegen. Goed onderwijs. Er samen voor zorgen dat hartstocht en rede in balans zijn. We leven in een periode waarin heel veel tegelijk verandert. Dat is een zeldzaamheid in de geschiedenis. Het vraagt om heroriëntering en herpositionering van mensen en organisaties. Hier wil ik graag een steentje aan bijdragen. Met als doel mensen en organisaties duurzaam te versterken en onderscheidend en relevant te maken.

Geniet van
Ik geniet van mensen die vanuit hartstocht successen boeken. Van organisaties die relevant zijn omdat mensen trots zijn er te werken. Van ‘zijn’, van ‘van waarde zijn’, van ‘samenzijn’ en van ‘bewustzijn’. Van mijn familie en van de mensen om mij heen.

Talent in
Strategie, innovatie, netwerken, merkbouw, marketing, communicatie.

Klanten zeggen over mij
“Henny is een innovatieve en creatieve veranderaar die snel de vinger op de zere plek weet te leggen. Hij is energiek, enthousiasmerend en ondernemend en koppelt een analytische geest aan een resultaatgerichte aanpak. Hij is daarenboven relatiegericht en weet in de meest complexe projecten en situaties mensen op gang te brengen en aan te zetten anders te denken en te doen.”