Jan Schrevel

Senior adviseur

De naam Rijnconsult Onderwijs en ICT zegt het al: het onderwijs staat voorop. Mijn grootste voldoening bestaat daaruit, dat het onderwijs aan het roer staat. ICT moet de behoeften van leerlingen en docenten zoveel mogelijk ondersteunen, daar zet ik mij voor in. Dat houdt vooral in dat er heldere structuren worden gecreëerd, waarbinnen de discussie plaatsvindt. Ik help graag onderwijsorganisaties deze omwenteling succesvol te maken.

Talent in
Mensen meenemen in hun mogelijkheden, heldere structuren uitzetten, organisatieverandering mogelijk maken, samenwerken, innovator