Minou Knepflé

Na tien jaar als adviseur en trainer bij een kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven had ik ongeveer 3000 bedrijven van opleidingsadviezen voorzien en 300 praktijkopleiders getraind. Tijd voor een overstap in de richting van onderwijsorganisatie en onderwijsvernieuwing in het bijzonder. Dat heb ik gerealiseerd via een functie als consultant bij een onderwijsadviesbureau op het gebied van onderwijs en ICT en sociale media. Hierin heb ik mijn passie gevonden. Ik geloof in de versterkende werking van ICT op het onderwijs. Tegelijkertijd ben ik er altijd op gericht het pedagogisch-didactisch perspectief centraal te stellen. Ik verbind graag mensen en teams en motiveer hen op een creatieve manier in beweging te komen. Ik zie ICT hierbij als een handig hulpmiddel, niet als doel op zich.

Geniet van
Creëren en verbinden zijn sleutelwoorden in mijn werk. Dit doe ik graag vraag gestuurd en in samenwerking met docenten en/of management. Ik vind het fijn mensen in beweging te brengen en te houden. Graag ben ik betrokken van vraagstelling, naar uitvoering tot evaluatie, zodat ik de mensen kan begeleiden en kan reflecteren op het proces. Privé ben ik graag actief en sportief bezig met mijn gezin. Ook houd ik van koken en fiets ik graag. Als vrijwilliger ben ik betrokken bij duurzaamheidsprojecten in basisonderwijs.

Talent
Verbinden, netwerken, communicatie, (sociale) media, didactiek, 21st century learning

Klanten zeggen over mij
‘Minou is een echte netwerker die met veel enthousiasme haar kennis en ervaring deelt. Ze luistert goed, is altijd op zoek naar de ‘vraag achter de vraag’ en helpt op een creatieve en pragmatische manier bij het vinden van de oplossing voor onze vraag. Minou beweegt zich gemakkelijk in de hele organisatie en heeft een flexibele en ontspannen manier van communiceren die op alle niveaus een positief effect heeft. Ze is klantgericht, heeft veel inzicht in menselijke processen en stelt op de juiste momenten kritische vragen, waardoor we alert blijven.’