Minou Knepflé

Na tien jaar als adviseur en trainer bij een kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven had ik ongeveer 3000 bedrijven van opleidingsadviezen voorzien en 300 praktijkopleiders getraind. Tijd voor een overstap in de richting van onderwijsorganisatie en onderwijsvernieuwing in het bijzonder. Dat heb ik gerealiseerd via een functie als consultant bij een onderwijsadviesbureau op het gebied van onderwijs en ICT en sociale media. Hierin heb ik mijn passie gevonden. Ik geloof in de versterkende werking van ICT op het onderwijs. Tegelijkertijd ben ik er altijd op gericht het pedagogisch-didactisch perspectief centraal te stellen. Ik verbind graag mensen en teams en motiveer hen op een creatieve manier in beweging te komen. Ik zie ICT hierbij als een handig hulpmiddel, niet als doel op zich.

Specialist in
Onderwijsontwikkeling, projectleiderschap, ontwikkelingsgerichte begeleiding, coaching, netwerken, communicatie, didactiek, 21st century learning